Default welcome msg!

वैदिक विज्ञान आणि रोगमुक्ती

Share it now!
Information
Reviews
How To Use?

Regular Price: Rs58

Special Price: Rs30

वैदिक विज्ञान आणि रोगमुक्ती

डॉ. एम. के. फडकेसरांनी प्रसिद्ध केलेले पुस्तक तंत्र, मंत्र, यंत्र, नाडीशास्त्र यांचा सखोल परिचय करून देते. भारतातील प्राचीन काळी प्रचलित असलेल्या अध्यात्म, उर्जा, स्पंदनविज्ञान, सर्वांग विज्ञानाचे पुनःजागरण करण्याचे श्रेय या पुस्तकास जाते. हे एक अध्यात्म विज्ञानाचे प्रस्फुरणच मानावे लागेल.


प्रस्तावना



डॉ. एम. के. फडकेसरांनी प्रसिद्ध केलेले पुस्तक तंत्र, मंत्र, यंत्र, नाडीशास्त्र यांचा सखोल परिचय करून देते. भारतातील प्राचीन काळी प्रचलित असलेल्या अध्यात्म, उर्जा, स्पंदनविज्ञान, सर्वांग विज्ञानाचे पुनःजागरण करण्याचे श्रेय या पुस्तकास जाते. हे एक अध्यात्म विज्ञानाचे प्रस्फुरणच मानावे लागेल. वेद वाग्ङमय हे अपौरूषेय मानतात. ऋषी - मुनी - महर्षींना अवकाशातून स्वतःच्या आध्यात्मिक उन्नतीकरणाने हे विश्वज्ञान प्राप्त झाले असे मानतात. त्यांना जी अक्षरे दिसली त्यांनी पाहिली. ऐकली -  श्रुति -  स्मृति - पुराणोक्त क्रमाने भूर्जपत्रावर, कपड्यावर, दगडावर लिहिली, कोरली गेली व छापण्याची कला अवगत झाल्यावर आज आम्हाला ग्रंथरूपाने उपलब्ध झाली. निरनिराळ्या व्यक्ती, लेखक, स्थलकालपरत्वे होणारे बदलही अनुस्यूत म्हणून गणले जातात. पूर्वी गुरूकूल पद्धतीही अस्तित्वात होती. भारतीय अध्यात्मविद्येचा लोप होऊ नये म्हणून प्राचीन भारतीय तंत्र, मंत्र, यंत्र, नाडीशास्त्र विज्ञानाचे अभ्यासपूर्ण, संशोधनात्मक, वैज्ञानिक आधुनिक विचारधारांचे हे अचंबित करणारे, सिद्ध पद्धतीने अध्यात्मप्रवण, आधिदैविक, अधिभौतिक, मनःस्फुलिंगातून प्रकट झालेले, दैवी आशीर्वादरूपी हनुमान प्रसादात्मक अवतरणच आहे !

आचारविचार प्रकरणात सकाळी उठण्यावेळी करायचे आचार सूर्यपूजा, स्त्री दैवताची रूपे, कपाळावर गंध, हळदी - कुंकू, टिळा, अग्नीपूजा, जेवणावेळी चित्राहुती घालणे, परमेश्वर स्मरण इत्यादी सांगितले आहेत. शारीरिक व्याधी दुष्ट शक्तीमुळेही घडतात. त्यावर योग, तंत्र - मंत्र - यंत्र ही अनेक शास्त्रे सर्वसामान्यांकरतां निर्माण केली गेली. ह्या विश्वातील एकूणएक गोष्टी एका अदृश्य दिव्यशक्तीनेच घडतात व आज आम्हाला गम्यही नाही अशा शक्तीलाटा वा कण युक्त असून त्यांची तीव्रता व वारंवारतांमुळे शक्ती परिवर्तन घडते.

मन, आत्मा, इच्छाशक्ती, पंचमहाभूते, परकायाप्रवेश, ब्रह्मांडविस्तार, प्राचीन काल - वजन मापनातील सूक्ष्मता, चांगले -  वाईट ग्रहानुषंगी ऊर्जास्त्रोतांचा शरीरावरील परिणाम, अणूरचना, मनुष्यास जन्मस्थितीनुरूप ग्रह - तारे - समूह ह्यांच्या मिळणाऱ्या ऊर्जास्त्रोतांची वनस्पती, मंत्र, तंत्र, यंत्र द्वारे आवश्यक तेवढी ऊर्जा ग्रहण - प्रक्षेपण, वैश्विक शक्ती, इत्यादी विषय येथे चर्चिले गेले आहेत. उत्पत्ती, स्थिती, लय हा पिंडब्रह्मांडाचा स्थितीविचार खरोखरच ग्राह्यच आहे. नक्षत्रानुसार आराध्यवृक्षांची संकल्पना ज्योतिष -  वनस्पतिऊर्जा -  जीव ह्यातील अतूट निसर्गनाते, त्यातूनच आयुर्वेदाचा उगम, ऋषीमुनींचा रोगचिकित्सेस शरीर विज्ञानाचा सखोल अभ्यासातून नाडीशास्त्र व ‘ शिवस्वरोदया ’चा आजपावेतोचा सदुपयोग प्रशंसनीय वाटतो.

‘ स्पंदने ’ प्रकरणात मानवी ज्ञान, विज्ञान योग्यांना महाशून्य मितीपर्यंत सर्व दिसते व समजते, एकमिती ते नवव्या मितींचे साग्रसंगीत वर्णन, स्पंदन -  ध्वनीलहरींच्या विशिष्ट देवता असतात व मानवास वरील सर्व स्पंदनांचा आपण तंत्र, मंत्र, यंत्र माध्यमांतून आरोग्याला आवश्यक शुद्ध स्पंदने निर्माण करू शकतो, हा विश्वास लेखकाने येथे व्यक्त केला आहे. विश्वचैतन्य आविष्काराची प्रात्यक्षिकेच आहेत.

‘ मंत्रशास्त्र ’ विषयातील ‘ मननात त्रायते इति मंत्रः ’ उत्पत्तीपासून शिवस्वरोदयातील मानवी शरीरातील देहरूपी यंत्र, प्राणानेच नियमन करते, मानवी शरीरातील नाड्यांचे वर्णन, स्वरकल्पना, मानवी देहातील सव्वीस तत्त्वे, पंचप्राण, उपप्राण, पंचकोष, तीन महत्त्वाच्या इडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड्यांचे सखोल ज्ञान, इतर नाड्यांचे कार्य, पंचतत्त्वे व त्यांचे कार्य, त्यांची बीजे, मंत्रांच्या तीन जाती, शरीररोग व प्राण नाडीचे सुयोग्य वहन, बीजांचे अर्थ व देवता, त्या अनुषंगाने देवदेवतांचे निरनिराळे बीजाक्षरी मंत्र, भौतिकशास्त्राच्या मर्यादा, निरनिराळ्या शारीरिक - मानसिक व्याधी निवारण्यास फलदायी मंत्र, हे सर्वच मंत्रज्ञान अद्भुतच !

‘ तंत्रशास्त्र ’ या प्रकरणात सृष्टीतील प्रत्येक वस्तू स्पंदनांचा समूह असते. तंत्रशास्त्रसुद्धा कंपन - स्पंदनशास्त्रावरच अवलंबून असते. शुद्ध - अशुद्ध स्पंदने, रोग, व्याधी, ग्रहपिडा, बाह्यशक्ती बाधा, नक्षत्रपिडा, ह्यावरील मिश्रधातू कंकण यंत्रे, रत्ने, वनस्पती आदींच्या उपयोगाने अनुकूल स्पंदननिर्मिती, प्रतिकूल स्पंदनांचे परिणाम, पिशाच्चयोनी, करणी करणे, त्यावरील विधींमुळे निवारण, प्रदक्षिणा तंत्र, देववृक्षांची रोगनिवारक स्पंदन प्राप्ती, गाय व गोमुत्र, दूध, तूप, हवन, अग्नीहोत्र, किरणोत्सर्जित अपायकारक ऊर्जा शोषण, पशूपक्षांची अशुद्ध स्पंदने स्पंदनशास्त्रातून ज्योतिषशास्त्राची निर्मिती, ग्रहांच्या स्पंदनांचा सयुक्तिक अभ्यास, ऋषीमुनींनी ध्वनी यंत्र, रत्ने, धातू यांवरील संशोधनातून वाईट स्पंदनातून चांगल्या स्पंदनशास्त्राची निर्मितीचे मार्ग शोधून काढले.

मंत्रशास्त्र व निरनिराळ्या कंपनांच्या गतीचा अभ्यास करून ऋषीसिद्ध पुरुषांनी निरनिराळे विद्या, ज्ञान, वैभव तसेच वास्तुशुद्धी, विषबाधा निवारण इत्यादी करता भूर्जपत्र, तांबे धातूचा उपयोग केला. यंत्र पूजाविधी, यंत्र रंग, त्यांचा योग्य वापर ही सर्व शास्त्रशुद्ध वैज्ञानिक जाणकारी फारच मोलाची आहे.

शेवटचे ‘ नाडीशास्त्र ’ प्रकरण खूपच नावीन्यपूर्ण, उपयुक्त, फलदायी, गुणकारी, शरीरशास्त्राचा सखोल अभ्यास दर्शवणारे आहे. मंत्र, तंत्र, यंत्र पद्धतीतील रोगचिकित्सा नाडीशास्त्रानेच केलेली योग्य फलदायी ठरते. नाड्यांचे स्थान, प्रकार, नियम, संस्कार, नाडीगती, शरीरतपमान, कफ - पित्त -  वात अभ्यास फारच महत्त्वपूर्ण आहे.

प्रत्येक व्यक्तीने हा ग्रंथ संग्रही ठेवण्यास अत्यंत उपयुक्त आहे.

 -  डॉ. आर. एन. शुक्ला

Product Attachments

View FileVaidik Vidnyan Aani Rogmukti    Size: (762.67 KB)

Additional Information

Product Name In English Vaidik Vidnyan Ani Rog Mukti
Author डॉ मोहन केशव फडके
प्रकाशक / Publisher सृजन ड्रीम्स प्रा. लि
Book Format Adaptive

Regular Price: Rs58

Special Price: Rs30

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

On Web


Register with your email, password and other details.

 

Go to the store and select the product you want to purchase or  click on this link and you will be redirected to the cart page.

 

Click on "Add To Cart" button and complete the purchase process. You can pay thru Credit / Debit card or internet banking.

 

After purchasing your product will be added to "My Shelf". If you have Rented the book then it will be added to "My Library" section. You can access these products by log-in to your account. Just log-in to your account by providing your user id (eMail id) and password. Go to "My Shelf". All your products will be available here. Click on any book and browser based reader will open it for reading. Please note you will need internet connection. However you can download this book on your mobile using our reader App and read it off-line.

 

All rented books and books taken from Library package will appear in "My Library" section.

 

On App


Android : Download the eSrujan app from Google Play Store. Its Free. You have to provide your log-in details first time. After log-in all books from your "My Shelf" section will appear. You can download the book and then you can read any time. Please note that internet is required only for downloading the book

App is compatible with Android version 4.2 and above

iOS : Currently our reader App is not available on iOS. However we will be releasing it very soon.

 

Book Format: There are two types of book formats. "Adaptive" and "Fixed Layout". Most of the books are available in Adaptive formats. However for few books we had no option but to keep it in Fixed-Layout.


For adaptive books, an App will allow you to  change the font size easily. The entire book text will be adjusted automatically and fit into screen size. There is no need to scroll the screen even with larger font size selection.


For Fixed-layout books, you may need to "pinch" to increase the font. This may need to scroll screen horizontally based on your screen size.

 

Note: Please note that all rented books and books from library package will disappear from shelf after validity period.

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Newsletter