Default welcome msg!

सुखाच्या रात्री

Share it now!
Information
Reviews
How To Use?

Regular Price: Rs85

Special Price: Rs40

सुखाच्या रात्री

रमेश मंत्री यांनी प्रवास केलेल्या विविध शहरांचे वर्णन या पुस्तकात आहे.


प्रवास : का आणि कसा?


माणूस प्रवास कशासाठी करतो? या प्रश्नाची अनेक उत्तरं संभवतात. रोजच्या जीवनाच्या तोच तो पणाला कंटाळून तो बाहेर पडतो हे एक उत्तर झालं. काही नवीन पाहून मन ताजंतवानं करावं आणि दैनंदिन व्यवहाराला पुन्हा सुरुवात करावी हा उद्देश उघडच असतो. आजूबाजूचे अनेक लोक प्रवासाला जाऊन आले आहेत आणि आपणही काही कमी नाही हे सिद्ध करणे हा एक हेतू असू शकतो. एखाद्या विषयाचा खास अभ्यास करणे, लांबवर स्थायिक झालेल्या नातेवाइकाला किंवा मित्राला अगर मैत्रिणीला भेटणे, कचेरीकडून मिळणारा प्रवास भत्ता वाया जाऊ न देणे, मुलीसाठी वर शोधणे, प्रवासवर्णन लिहून चार पैसे मिळवणे अशी इतरही अनेक कारणे आहेत. मात्र कामासाठी प्रवास या प्रकाराचा इथं विचार केलेला नाही. माझ्या माहितीतील एकजण चीनला गेले. त्यांच्या ओळखीचे कुणीतरी दोन वर्षांसाठी चीनमध्ये स्थायिक झाले होते. पण तिथे गेल्यावर घराबाहेर पडून काही पाहण्यात पाहुण्यांना अजिबात स्वारस्य नव्हतं. ते आपलं दिवसभर घरातच वाचन करीत, टेलिव्हिजन पाहत किंवा चक्क झोप घेत राहू लागले. तीन-चार दिवसांनी यजमानांनी विचारलं, ‘अहो, तुम्हांला हा देश पाहण्यात स्वारस्य दिसत नाही, मग तुम्ही आलातच कशाला?’ त्यावर पाहुण्यांनी उत्तर दिलं, ‘अहो, माझ्या बायकोची बहीण दोन वर्षांपूर्वी चीनला जाऊन आली. तेव्हापासून ती माझ्या बायकोसमोर तोरा मिरवते. शेवटी माझी बायको चिडून मला म्हणाली, वाट्टेल ते करा पण तुम्ही चीनला जाऊन या. म्हणणे माझ्या ताईचं विमान खाली येईल. म्हणून मी इथं आलो. आठ दिवसांनी परत गेलो की बायकोचा जीव भांड्यात पडेल!’ अशा रीतीनं घरच्या टुमण्याला वैतागून बाहेर पडणारे काही प्रवासी असतात. पण बहुतेकजण प्रवास करतात तो हौसेनं. काही नवीन पाहावं, मन रमवावं, जाता जाता थोडं ज्ञान पदरात पाडून घ्यावं, नवी माणसं आणि नव्या संस्कृती पाहाव्यात हा प्रवास करणाऱ्या बहुसंख्य लोकांचा प्रधान हेतू असतो. ‘केल्याने देशाटन पंडित मैत्री सभेत संचार’ होतो आणि त्यामुळे मनुष्याला फार चातुर्य लाभते हे वचन प्रसिद्धच आहे. अगदी प्रत्येकाला पंडितांची मैत्री मिळेलच किंवा सभेत त्याचा संचार होईलच (अथवा त्याच्या अंगी सभा संचारेल) असे नाही. पण देशोदेशीच्या लोकांना भेटण्यात, त्यांच्याशी बोलण्यात, त्यांच्या चालीरीती पाहिल्याने आणि वस्तुसंग्रहालय, प्रेक्षणीय स्थळे, स्मारके वगैरेंच्या निरीक्षणाने मनोरंजनाबरोबरच नवी माहिती मिळून आपले मन काही प्रमाणात मोठे होते हे खरेच. जगातील अनेक देशांत प्रवास करताना माझ्या लक्षात आले की माणसांचा इतिहास जसा बोधप्रद असतो तसाच काही शहरांचा इतिहासही असतो. मग त्या दृष्टीने मी माहिती जमविण्यास सुरुवात केली. हजारो वर्षांच्या काळात शहरांचे चेहरेमोहरे कसे बदलतात, एकेकाळी अगदी क्षुल्लक असलेली लंडनसारखी गावे कालांतराने विशाल रूप आणि बल प्राप्त करून घेतात. तर या उलट इस्तंबूलसारखी एके काळी अर्ध्या जगावर अधिसत्ता गाजवणारी शहरे काळाच्या ओघात हतबल होतात हे पाहून मन चकित होते. परकीयांचे राजकीय आणि सांस्कृतिक आक्रमणाने काही शहरांत पूर्ण कायापालट होतो तर काही शहरांत अंगभूत कलांचा विकास झाल्याने दिगंत कीर्ती मिळते. अशा शहरांत काही काळ वास्तव्य करून आणि त्या शहरांच्या इतिहास-भूगोलाचा अभ्यास करून लिहिलेले हे पुस्तक. मी स्वत: जेथे गेलो, तीच शहरे मी निवडली आहेत. त्या त्या शहराचा ‘फील’ यावा म्हणजे त्या वातावरणाची जाणीव व्हावी असाही त्यात हेतू आहे. अनेकजण प्रवास करतानाही जणू काही धावण्याची शर्यत आहे असेच मानतात. म्हणजे आठ दिवसांत दहा देश किंवा तीन दिवसांत पाच राष्ट्रे ‘उरकून’ घेतली जातात. अमुक गाव पाहिले, एवढा कागदोपत्री पुरावा गोळा करणे एवढेच अशा धावपळीच्या भेटीतून साधते. ज्याला आपण भोज्याला शिवून येणे म्हणतो तसा हा प्रवास असतो. खो खोच्या डावात भोज्या म्हणून जो खांब असतो त्याला स्पर्श केल्याबरोबर धावत परतायचे तसे त्या त्या गावी गेल्याबरोबर परत जाण्याच्या तयारीला लागण्याचाच हा प्रकार. एखादे शहर म्हणजे हजारो वर्षे जगणारी जिवंत व्यक्तीच असते. तिचा रसिकतेने आणि सावकाशीने परिचय करून घेणे, त्या शहराचे विविध आनंद चविष्टपणे घेणे अशा धावाधावीत शक्य होत नाही. ‘मीसुद्धा पॅरिसला गेलो आहे. मीसुद्धा अॅमस्टरडॅम पाहिले आहे.’ एवढे शेजाऱ्यापाजाऱ्याला किंवा स्नेही सोबत्यांना सांगणे हा उद्देश मात्र अशा घाईगर्दीच्या भेटीने साध्य होतो. मी जेव्हा एखाद्या शहरात जातो, तेव्हा आपण त्या शहराचे रहिवासी आहोत अशी भावना व्हावी हा माझा प्रयत्न असतो. पॅरिसला दोन-तीन दिवस तरी असे काढायचे की सावकाश झोपून उठले तरी चालेल, कुठेही निरुद्योगीपणे भटकावे, कुठेही चहा घ्यावा, काहीही करावे आणि निवान्तपणे रात्री नाटक-तमाशा पाहून दीड-दोन वाजता हॉटेलवर परतावे. हातात त्या शहराचे गाइड घेऊन एका मागोमाग एक प्रेक्षणीय स्थळे शक्य तितक्या कमी वेळात गारद करून दिवसाच्या अखेरीस ‘सुटलो एकदाचा बुवा’ असा निःश्वास टाकणे हे रसिकतेने शहर पाहणे नव्हे. अॅमस्टरडॅमसारख्या निवान्त शहरी कालव्याच्या किनाऱ्यावर झाडाच्या छायेखाली बसून कालव्यात होणारी छोट्या नावांची संथ ये-जा पाहत तासचे तास घालविल्याशिवाय अॅमस्टरडॅमचा आत्मा समजत नाही. सॅनफ्रॅन्सिस्कोच्या ‘फिशरमन्स मार्केट’ मध्ये विविध प्रकारचे सागरी अन्न निरखून आणि त्यातील निवडक प्रकारांची चव घेऊन, रुपायाएवढ्या आकारांची छोटी कासवे तळहातावर फिरवून चार-सहा तास भटकल्याशिवाय ते शहर समजणार नाही. त्या शहराचा सांस्कृतिक बाज कळण्यासाठी तेथे चालू असलेले नाटक, नृत्य, चित्रपट, संगीत यांपैकी एक-दोन कार्यक्रम पाहणेही आवश्यक आहे. प्रवास ही खर्चाची बाब तर आहेच. पण प्रवासवर्णनात वारंवार व्यवहाराचा किंवा खर्चाचा उल्लेख आला तर वाचकाची अशी भावना होते की या माणसाला खर्चच करायचा नव्हता तर घर सोडून हा इतक्या लांब गेलाच कशाला? पॅरिसमध्ये जगप्रसिद्ध लिडो ह्या नाइट क्लबमध्ये गेल्यावर उत्कृष्ट लावण्य आणि संगीत यांचा आस्वाद घेताना जर प्रवाशाच्या मनात प्रवेश-फी व मद्य यासाठी फार खर्च झाला अशी रुखरुख वाटत राहिली, तर त्याचा तो आनंद अपूर्ण आणि कलंकित राहील. त्या त्या देशातील राहणीमानाचा अंदाज वाचकाला यावा एवढ्यापुरतेच किंमतींचे उल्लेख आले तरी चालतील. पण खर्चाचे दडपण प्रवाशांवर सतत राहणे म्हणजे प्रवासाचा उद्देश फसणेच आहे. प्रवासातील सर्व दिवसांच्या प्रत्येक तासाचा कार्यक्रम आधीच नीट आखून त्याप्रमाणे तो तंतोतंत पार पाडणे मला आवडत नाही. त्यात शिस्त असेल, पण रसिकता नसते. कारण प्रवास म्हटला, की त्यात काहीशी अनपेक्षितता असली पाहिजे. एखादी निराशा असली पाहिजे, आपल्याला पूर्वी ज्याची कल्पनाही नव्हती असा आनंद अचानक भेटला पाहिजे आणि अनपेक्षित माणसेही गप्पा मारण्यासाठी मिळाली पाहिजेत. प्रत्येक क्षण आधीच बेतून त्याप्रमाणे प्रवास करणे म्हणजे पाहिलेला चित्रपट पुन्हा पाहण्यासारखेच आहे! सुदैवाने मला भरपूर प्रवास करण्याची संधी मिळाली. अजूनही खूप प्रवास करायचा आहे. त्यामुळे आणखी अनेक शहरांचा परिचय पुढे मला होईल आणि मी तो वाचकांनाही करून देईन अशी आशा आहे.


- रमेश मंत्री

Product Attachments

View FileSukhachya-Ratri-RameshMantri    Size: (316.69 KB)

Additional Information

Product Name In English Sukhachya Ratri
Author रमेश मंत्री
प्रकाशक / Publisher सृजन ड्रीम्स प्रा. लि
Book Format Adaptive

Regular Price: Rs85

Special Price: Rs40

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

On Web


Register with your email, password and other details.

 

Go to the store and select the product you want to purchase or  click on this link and you will be redirected to the cart page.

 

Click on "Add To Cart" button and complete the purchase process. You can pay thru Credit / Debit card or internet banking.

 

After purchasing your product will be added to "My Shelf". If you have Rented the book then it will be added to "My Library" section. You can access these products by log-in to your account. Just log-in to your account by providing your user id (eMail id) and password. Go to "My Shelf". All your products will be available here. Click on any book and browser based reader will open it for reading. Please note you will need internet connection. However you can download this book on your mobile using our reader App and read it off-line.

 

All rented books and books taken from Library package will appear in "My Library" section.

 

On App


Android : Download the eSrujan app from Google Play Store. Its Free. You have to provide your log-in details first time. After log-in all books from your "My Shelf" section will appear. You can download the book and then you can read any time. Please note that internet is required only for downloading the book

App is compatible with Android version 4.2 and above

iOS : Currently our reader App is not available on iOS. However we will be releasing it very soon.

 

Book Format: There are two types of book formats. "Adaptive" and "Fixed Layout". Most of the books are available in Adaptive formats. However for few books we had no option but to keep it in Fixed-Layout.


For adaptive books, an App will allow you to  change the font size easily. The entire book text will be adjusted automatically and fit into screen size. There is no need to scroll the screen even with larger font size selection.


For Fixed-layout books, you may need to "pinch" to increase the font. This may need to scroll screen horizontally based on your screen size.

 

Note: Please note that all rented books and books from library package will disappear from shelf after validity period.

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Newsletter