Default welcome msg!

सोहळा

Share it now!
Information
Reviews
How To Use?

Regular Price: Rs65

Special Price: Rs30

सोहळा

मंजुषा अनिल शब्दांचा उगाच फाफट पसारा मांडीत नाही..नेमकेपण हे ह्या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. इथे उपमा उत्प्रेक्षा ह्यांचा खेळ नाही..पण भावनांची आंदोलन आहेत...जरूर आहेत...आणि त्या झोक्यावर आपण कधी झोके घेऊ लागतो हे समजत सुद्धा नाही.


हा आठवणींचा सोहळा जरूर वाचावा असा आहे.


हे पुस्तक म्हणजे आठवणीच्या रस्त्यावर केलेला मनोरम प्रवासच. तशी ही वरवर पाहिली तर प्रेम पत्र वाटतील...पण तसे आणि तितकेच मर्यादित स्वरूप ह्या पुस्तकाचे नाही. मना कोण आहे..तो तर आत्मस्वरूप सुद्धा असू शकतो....जगण्याच्या धकाधकीत ह्या मनाचा आपल्याला विसर पडतो...पण मग एक टप्पा असा येतो..की त्याच्याशी संवाद साधल्या शिवाय पुढे जाताच येत नाही. ते विसरलेले जगणे आजच्या जगण्याचा आधार बनतंय ह्याची जाणीव आश्वासक असते..त्याची गरज असते.


मंजुषा अनिल शब्दांचा उगाच फाफट पसारा मांडीत नाही..नेमकेपण हे ह्या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. इथे उपमा उत्प्रेक्षा ह्यांचा खेळ नाही..पण भावनांची आंदोलन आहेत...जरूर आहेत...आणि त्या झोक्यावर आपण कधी झोके घेऊ लागतो हे समजत सुद्धा नाही.


हा आठवणींचा सोहळा जरूर वाचावा असा आहे.

Product Attachments

View FileSohala-es-1072    Size: (301.63 KB)

Additional Information

Product Name In English Sohala
Author मंजुषा अनिल
प्रकाशक / Publisher सृजन ड्रीम्स प्रा. लि
Book Format Adaptive

Regular Price: Rs65

Special Price: Rs30

Customer Reviews

वाचक अभिप्राय Review by Vikam
कधी तुम्ही आठवणींचा सोहळा साजरा केला आहे का?नसेल तर हे पुस्तक नक्की वाचावेच लागेल तुम्हाला. "सोहळा” हे पुस्तक अशाच रम्य धुंद आठवणींचा सोहळा आहे.मनाच्या बंदिस्त कप्प्यातील मनोहारी आठवणींचा सोहळा. मंजुषा, काय बोलू काय पुस्तकाबद्दल,जितके मी बोलावे तितके कमीच वाटेल.पण एक मात्र सांगते की ह्या पुस्तकाविषयी मी किंवा इतर कोणी सांगून ते तुम्हाला कळणारच नाही.कारण या पुस्तकातील हर एक शब्द मनात रुजत जातो,मूरत जातो.मनाची प्रत्येक आठवण एका वेगळ्या जगात आपल्याला घेऊन जाते.
तिच्या म्हणजे मनाच्या आठवणींचा भार तिला जेव्हा पेलवता आला नाही तेव्हा तिने तिची आठवणीत भिजलेली शब्दसुमने पत्ररूपात मनाला लिहिली.ती व्यक्त झाली आणि अशी काही व्यक्त झाली की त्या आठवणींचा सोहळाच बनून गेला.
या पुस्तका विषयी.यातील नायिका म्हणजे ‘ती’.मग ‘ती’ कोणीही असू शकेल.अगदी मी,तुम्ही कोणीही.हे पुस्तक वाचत असताना ती तिच्या अथांग आठवणींच्या सागरात आपल्याला डूबवते.आणि आपण धुंद होऊन जातो.
तिने आठवणींचे दरवाजे बंद केले तरीही मनाच्या आठवणी कवडस्यातून झिरपत आहेत आणि त्या कवडस्याला मुठीत पकडण्यासाठी ती धडपडत आहे.तो अथांग आठवणींचा सागर,ती रम्य संध्याकाळ,आठवणींच्या पैंजणपावलाने रुणझुणणारे घर सारे काही तिला मनाच्या कोषात ओढून घेत आहेत.ती या सगळ्या आठवणीने कधी भरून पावते,तर कधी रक्तबंबाळ होते.
त्या क्षणांची मोहिनी तिला भुरळ घालते,एक वाट दिसत असते पण तरीही ती वाटेवरच्या धूसर वलयात हरवतेच तिच्या मनाचा शोध घेत.पण आता त्याची आणि फक्त त्याचीच सावू हरवत चालली आहे,वाट पहात आहे.कोणत्या तरी वळणावर मनाला भेटायची एकमात्र अंतीम इच्छा ठेवून.
ती कधी आठवणींचा हात धरून धावते तर कधी त्याच आठवणी पाण्यात विसर्जित करते.ना ती आठवणीपासून दूर होते कधी ना तिच्या आठवणी. तिच्या आसवांच्या ओझ्याने ही पत्रेही आता उडत नाही आहेत.तिला वाचताना नेहमीच मन भरून येते,व्याकूळ होते.
एकटेपणाच्या शापात अडकलेली ती तिच्या आभासी जगात डोळ्यात प्राण आणून स्वप्नाच्या उंबरठयावर अजूनही वाट पहात आहे.एका क्षणी तिने या सा-या आठवणींना बांधून नजरेआड केलं आणि ती चालू लागली आहे,एका अगम्य वाटेकडे.जिथे अंधारच आहे हे माहित असून देखील.पण तिला खात्री आहे,या अंधारा पलीकडे एक प्रकाशमान मनाचे जग तिची वाट पहात आहे.
वेदना आणि प्रेम याचा संगम आहे “सोहळा”.आणि हा “सोहळा” तुमच्याही आयुष्यात वेगळे आठवणींचे रंग भरेल.मग वाट कसली पाहताय.लवकरात लवकर पुस्तक घ्या आणि अभिप्राय दया. (Posted on 7/20/17)
आठवणींच्या रंगात हरवून भिजवून टाकणारा सोहळा Review by suchita
कधी तुम्ही आठवणींचा सोहळा साजरा केला आहे का?नसेल तर हे पुस्तक नक्की वाचावेच लागेल तुम्हाला.“सोहळा” हे पुस्तक अशाच रम्य धुंद आठवणींचा सोहळा आहे.मनाच्या बंदिस्त कप्प्यातील मनोहारी आठवणींचा सोहळा.मंजुषा काय बोलू काय पुस्तकाबद्दल,जितके मी बोलावे तितके कमीच वाटेल.पण एक मात्र सांगते की ह्या पुस्तकाविषयी मी किंवा इतर कोणी सांगून ते तुम्हाला कळणारच नाही.कारण या पुस्तकातील हर एक शब्द मनात रुजत जातो,मूरत जातो.मनाची प्रत्येक आठवण एका वेगळ्या जगात आपल्याला घेऊन जाते.
तिच्या म्हणजे मनाच्या आठवणींचा भार तिला जेव्हा पेलवता आला नाही तेव्हा तिने तिची आठवणीत भिजलेली शब्दसुमने पत्ररूपात मनाला लिहिली.ती व्यक्त झाली आणि अशी काही व्यक्त झाली की त्या आठवणींचा सोहळाच बनून गेला.
या पुस्तका विषयी.यातील नायिका म्हणजे ‘ती’.मग ‘ती’ कोणीही असू शकेल.अगदी मी,तुम्ही कोणीही.हे पुस्तक वाचत असताना ती तिच्या अथांग आठवणींच्या सागरात आपल्याला डूबवते.आणि आपण धुंद होऊन जातो.
तिने आठवणींचे दरवाजे बंद केले तरीही मनाच्या आठवणी कवडस्यातून झिरपत आहेत आणि त्या कवडस्याला मुठीत पकडण्यासाठी ती धडपडत आहे.तो अथांग आठवणींचा सागर,ती रम्य संध्याकाळ,आठवणींच्या पैंजणपावलाने रुणझुणणारे घर सारे काही तिला मनाच्या कोषात ओढून घेत आहेत.ती या सगळ्या आठवणीने कधी भरून पावते,तर कधी रक्तबंबाळ होते.
त्या क्षणांची मोहिनी तिला भुरळ घालते,एक वाट दिसत असते पण तरीही ती वाटेवरच्या धूसर वलयात हरवतेच तिच्या मनाचा शोध घेत.पण आता त्याची आणि फक्त त्याचीच सावू हरवत चालली आहे,वाट पहात आहे.कोणत्या तरी वळणावर मनाला भेटायची एकमात्र अंतीम इच्छा ठेवून.
ती कधी आठवणींचा हात धरून धावते तर कधी त्याच आठवणी पाण्यात विसर्जित करते.ना ती आठवणीपासून दूर होते कधी ना तिच्या आठवणी. तिच्या आसवांच्या ओझ्याने ही पत्रेही आता उडत नाही आहेत.तिला वाचताना नेहमीच मन भरून येते,व्याकूळ होते.
एकटेपणाच्या शापात अडकलेली ती तिच्या आभासी जगात डोळ्यात प्राण आणून स्वप्नाच्या उंबरठयावर अजूनही वाट पहात आहे.एका क्षणी तिने या सा-या आठवणींना बांधून नजरेआड केलं आणि ती चालू लागली आहे,एका अगम्य वाटेकडे.जिथे अंधारच आहे हे माहित असून देखील.पण तिला खात्री आहे,या अंधारा पलीकडे एक प्रकाशमान मनाचे जग तिची वाट पहात आहे.
वेदना आणि प्रेम याचा संगम आहे “सोहळा”.आणि हा “सोहळा” तुमच्याही आयुष्यात वेगळे आठवणींचे रंग भरेल.मग वाट कसली पाहताय.लवकरात लवकर पुस्तक घ्या आणि अभिप्राय दया.
#सोहळा (Posted on 6/22/17)
सोहळा - सुंदर पुस्तक Review by Vikam
मंजुषा अनिल लिखित 'सोहळा' पुस्तक वाचले. पुस्तकाबद्दल थोडेसे...

'सोहळा' हे नाव वाचल्यावर पुस्तकाची खरं तर कुतुहलता वाढते. सोहळा म्हणजे एखाद्या लग्नाचा ,मुंजीचा ,एखाद्या पुरस्काराचा सोहळा असेल का असे पुस्तक वाचण्याआधी प्रथमदर्शनी वाटते. पण हा सोहळा जरा..जरा काय...खुपच वेगळा आहे.

हा सोहळा आहे "आठवणींचा"

जशी मोगर्याची एक एक फुलं घेऊन ती सुंदर गुंफावी आणि त्याचा सुंदर गजरा तयार व्हावा, अगदी तश्याचप्रकारे एक एक आठवणीची हळूवार गुंफण करुन मंजुषाने "आठवणींचा सोहळा " वाचकांसमोर सुंदर मांडला आहे.

आजकाल कुणीच कुणाला पत्र लिहीत नाही. पण मंजुषाने प्रत्येक आठवण पत्रस्वरुपात खुप सुंदर व्यक्त केली आहे. तिच्या पुस्तकामधील मेन पात्र म्हणजे "मना"...

प्रत्येक पत्र वाचतांना हा मना कोण आहे ,कसा आहे...कि तो आपलंच आत्मस्वरुप आहे अशी उत्सुकता वाटत रहाते. एक एक पत्र वाचत पुढे जाऊ तसा तो आपल्याला उलघडत जातो.

तो तिच्यासोबत नाहीये ,पण त्याच्याविषयी असलेल्या आठवणी तिच्या मनात आजही तश्याच ताज्या आहेत. त्याचं तिच्या आयुष्यात असलेल स्थान खुपच महत्त्वाचं आहे. तो सोबत नसतांनाही तिच्या आयुष्यात घडणारे प्रसंग असो वा त्याचाच, तो समोर आहे असे समजून साजरा केलेला वाढदिवस असो..अतिशय सुरेख पद्धतीने "मना" पर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न पत्राद्वारे केला आहे. प्रत्येक पत्रातून त्याच्याबद्दलचं प्रेम , त्याचा होणारा विरह, पुन्हा त्याचीच असलेली ओढ, त्यातून तिची त्याला भेटण्याची इच्छा... पुस्तक वाचताना आपल्याला पुस्तकामध्येच गुंतवून टाकते.

अनेक पत्रांमध्ये निसर्ग वर्णन, अवतीभोवतीची परिस्थिती, वेगवेगळ्या ठिकाणांचं, जागांचं, तिच्या आणि त्याच्या आयुष्यात आलेल्या व्यक्तीचं..त्यासंबंधीत आठवणींचं वर्णन कुठलाही फापटपसारा न करता अगदी नेमक्या आणि भावनेला हात घालावा असाच लिहीलाय. दोघांमधील पुर्वी घडलेले किस्सेही अगदी मनाला भिडतील असेच व्यक्त केलेत.

तसा थोडा तरी प्रत्येकाला प्रेमाच्या बाबतीत भुतकाळ असतोच.....हा आठवणींचा 'सोहळा' वाचता वाचता प्रत्येकाच्या भुतकाळातल्या आठवणी नक्कीच जाग्या होतील. कुठेतरी आपण वाचक असूनही पुस्तकातील बर्याच प्रसंगाना रिलेट होतो.

असे "आठवणींचा सोहळा "असलेलं "मंजुषा अनिल"लिखित " सोहळा" पुस्तक नक्कीच सर्वानी वाचावे...

पुस्तक वाचता वाचता तुम्हीही तुमच्या आठवणींचा सोहळा साजरा कराल यात काही शंका नाही.
-सोनाली कुलकर्णी (Posted on 5/27/17)

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

On Web


Register with your email, password and other details.

 

Go to the store and select the product you want to purchase or  click on this link and you will be redirected to the cart page.

 

Click on "Add To Cart" button and complete the purchase process. You can pay thru Credit / Debit card or internet banking.

 

After purchasing your product will be added to "My Shelf". If you have Rented the book then it will be added to "My Library" section. You can access these products by log-in to your account. Just log-in to your account by providing your user id (eMail id) and password. Go to "My Shelf". All your products will be available here. Click on any book and browser based reader will open it for reading. Please note you will need internet connection. However you can download this book on your mobile using our reader App and read it off-line.

 

All rented books and books taken from Library package will appear in "My Library" section.

 

On App


Android : Download the eSrujan app from Google Play Store. Its Free. You have to provide your log-in details first time. After log-in all books from your "My Shelf" section will appear. You can download the book and then you can read any time. Please note that internet is required only for downloading the book

App is compatible with Android version 4.2 and above

iOS : Currently our reader App is not available on iOS. However we will be releasing it very soon.

 

Book Format: There are two types of book formats. "Adaptive" and "Fixed Layout". Most of the books are available in Adaptive formats. However for few books we had no option but to keep it in Fixed-Layout.


For adaptive books, an App will allow you to  change the font size easily. The entire book text will be adjusted automatically and fit into screen size. There is no need to scroll the screen even with larger font size selection.


For Fixed-layout books, you may need to "pinch" to increase the font. This may need to scroll screen horizontally based on your screen size.

 

Note: Please note that all rented books and books from library package will disappear from shelf after validity period.

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Newsletter