Default welcome msg!

वेदांची तोंड ओळख

Share it now!
Information
Reviews
How To Use?

Regular Price: Rs118

Special Price: Rs50

वेदांची तोंड ओळख

ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आणि अथर्ववेद हे चारी वेद अवकाशातील स्पंदने आहेत असे मानले जाते. त्यांचे संकलन आणि पृथक्करण ५००० वर्षांपूर्वी कलियुगाच्या प्रारंभी भगवान वेद व्यासांनी केले. त्यांच्या ११३१ शाखा आहेत. ऋग्वेदाच्या २१, यजुर्वेदाच्या १०१, सामवेदाच्या १००० आणि अथर्ववेदाच्या ९. पैल, वैशंपायन, जैमिनी आणि सुमंतु अशा ऋषींकडून त्यांचे परंपरेने म्हणजे मौखिक पद्धतीने, वडिलांकडून मुलाकडे, गुरूकडून शिष्याकडे असे जतन केले गेले. वैदिक अभ्यासाव्यतिरिक्त इतर शिक्षण चरितार्थाची हमी देते. ह्या विचाराचा परिणाम असा झाला की अनेक शाखा लुप्त झाल्या. फक्त काही शाखांचे पठण करू शकणारे सध्या बोटावर मोजण्या इतके आहेत.सध्या फक्त दहा शाखा उपलब्ध आहेत. त्या जतन करून त्यांचा प्रसार करण्याची आचार्यांची तळमळ होती. वेद हे केवळ धार्मिक विधींचे, भाषेसंबंधी किंवा तत्त्वज्ञानात्मक सारग्रंथ नाहीत. अपौरुषेय असल्याने त्या ऋषीमुनींच्या रचना नाहीत. तपश्चरणामुळे त्यांना वैदिक मंत्र दृश्य झाले. वेद हे जीवन पद्धती आहेत.


दोन शब्द


 

परमपूज्य जगत्गुरु श्री. चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती, दक्षिण भारतातील कांची कामकोटी पीठाचे, आदि शंकराचार्यांच्या नंतरचे ६८ वे आचार्य. इ. स. १९०७ मध्ये वयाच्या १३ व्या वर्षी ते मठाचे अधिपती झाले. कुंभकोणम् जवळ कावेरी नदीच्या काठावर एकांतवासात आवश्यक ती तपश्चर्या केल्यानंतर त्यांनी इ. स. १९१९ ते १९३९ च्या काळात भारतभर भ्रमण केले.

 

सुमारे अर्धशतक आर्त आणि दुःखी लोकांना मदत आणि प्रेमाचा संदेश दिल्यानंतर त्यांना मठाधिपती पदाचा त्याग करावासा वाटला आणि त्यांना जनहितासाठी तपश्चर्येत काळ घालवावासा वाटला. दर्शनार्थींना त्यांच्यातील कारुण्याचा झरा जाणवत असे. त्यांच्या दर्शनाने आपल्यात मूलभूत बदल झाल्याचे जाणवत असे. आत्म्याला हलवून टाकणाऱ्या त्यांच्या उपस्थितीत प्रत्येकजण भक्तिभावाने उद्गार काढत असे - “ भोवतालच्या वातावरणाकडे लक्ष न देता ‘ चालणारा ईश्वर ’ ”

 

वेद हे ब्रह्माची निश्वसिते आहेत असे म्हटले तर त्याचा अर्थ असा समजून घ्यायचा की वेदांमध्ये, जशी जीवन जगण्यासाठी हवा आवश्यक आहे तसे आवश्यक आणि पोषण करणारे ज्ञान आहे.

 

ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आणि अथर्ववेद हे चारी वेद अवकाशातील स्पंदने आहेत असे मानले जाते. त्यांचे संकलन आणि पृथक्करण ५००० वर्षांपूर्वी कलियुगाच्या प्रारंभी भगवान वेद व्यासांनी केले. त्यांच्या ११३१ शाखा आहेत. ऋग्वेदाच्या २१, यजुर्वेदाच्या १०१, सामवेदाच्या १००० आणि अथर्ववेदाच्या ९. पैल, वैशंपायन, जैमिनी आणि सुमंतु अशा ऋषींकडून त्यांचे परंपरेने म्हणजे मौखिक पद्धतीने, वडिलांकडून मुलाकडे, गुरूकडून शिष्याकडे असे जतन केले गेले. वैदिक अभ्यासाव्यतिरिक्त इतर शिक्षण चरितार्थाची हमी देते. ह्या विचाराचा परिणाम असा झाला की अनेक शाखा लुप्त झाल्या. फक्त काही शाखांचे पठण करू शकणारे सध्या बोटावर मोजण्या इतके आहेत.
सध्या फक्त दहा शाखा उपलब्ध आहेत. त्या जतन करून त्यांचा प्रसार करण्याची आचार्यांची तळमळ होती. वेद हे केवळ धार्मिक विधींचे, भाषेसंबंधी किंवा तत्त्वज्ञानात्मक सारग्रंथ नाहीत. अपौरुषेय असल्याने त्या ऋषीमुनींच्या रचना नाहीत. तपश्चरणामुळे त्यांना वैदिक मंत्र दृश्य झाले. वेद हे जीवन पद्धती आहेत.

 

वैज्ञानिक विचार आणि शोध यांच्यामुळे आजतागायत दंतकथा स्वरूपाच्या आणि अविश्वसनीय वाटणाऱ्या वेदांच्या आज्ञांना नवीन मोल प्राप्त झाले आहे. वेदांबद्दल जिज्ञासा वाढण्याची अनेक कारणे आहेत. एकतर त्यांचा उपयोग न करण्याने ते नष्ट होण्याचे भय. दुसरे, भारतच नव्हे तर संपूर्ण जग ह्या वेदांच्या मौल्यवान वारशाला पारखा होईल. वेदांच्या संदेशाला वंश, धर्म, भाषा, प्रांत यांची बंधने नाहीत. ते वैश्विक आहेत.

 

आचार्यांची व्याख्याने व्यापक मुद्द्यांवर आहेत. वेद विशाल, अनंत आहेत. सामान्य माणसाला वेदांसंबंधी माहिती देऊन जिज्ञासा वाढविणे हा आपला हेतू आहे. विद्वानांना आवडतील अशाही काही गोष्टी आहेत. कठीण मुद्द्यांचे स्पष्ट विवरण करण्याचे आचार्यांचे कौशल्य होते. त्यांचे लेखन श्री. गणपती यांनी केले. आचार्यांच्या मुखातून बाहेर पडलेल्या शब्दांचे सौंदर्य जाणणे ऐकणाऱ्याला जमते. परंतु मुद्रणात आणणे कठीण असते. ती तमिळमधून इंग्रजीत करताना भाषेतील भेद, अलंकार यामुळे फरक पडतो. त्यांनी भाषांतरासाठी निवडलेली व्याख्याने काळजीपूर्वक निवडलेली आहेत.

 

वेद हे केवळ धार्मिक विधींचे, भाषेसंबंधी किंवा तत्त्वज्ञानात्मक सारग्रंथ नाहीत. अपौरुषेय असल्याने त्या ऋषीमुनींच्या रचना नाहीत. तपश्चरणामुळे त्यांना वैदिक मंत्र दृश्य झाले.

 

वेदांबद्दल जिज्ञासा वाढण्याची अनेक कारणे आहेत.

 

शाळेत इंग्रजी व मराठी हे विषय शिकविताना पाठातील संदर्भ पाहत असे. परंतु ते ग्रंथ संपूर्ण वाचणे होत नसे. निवृत्त झाल्यावर वाचनासाठी भरपूर वेळ मिळू लागला. असेच एकदा माझे मित्र श्री. जयंत भारदे यांनी कांची कामकोटीच्या शंकराचार्यांचे ‘ द वेदाज ’ हे पुस्तक वाचण्यास दिले. त्यातील काही प्रकरणातील मुद्द्यांचे लेखन करीत असता त्यांनी संपूर्ण ग्रंथाचा अनुवाद करण्याचे सुचविले. संस्कृतचा थोडा अभ्यास महाविद्यालयात असताना झाला होता. एकूणच तीनही भाषांचा उपयोग अनुवाद करताना झाला. सामाजिक संघटनांमध्ये काम करताना ‘ वेद अनादि आणि अपौरुषेय आहेत ’ या विधानाचे विवरण मला करता आले नव्हते. नेमका त्याचाच अर्थ मला मिळाला. त्या अनुषंगाने इंग्रजांचा दृष्टिकोण, चारही वेद, उपवेद, संहिता, ब्राह्मणे, आरण्यके, वेदान्गे, उपान्गे, उपनिषदे आणि पुराणे यांची एकत्रित माहिती मिळाली. आचार्यांनी त्यांच्यावरचे आक्षेप स्वतःच मांडले आणि स्वतःच त्यांचे निराकरण केले. अनुक्रमणिका पाहिली की या पुस्तकाचा एकूण आशय लक्षात येतो.

 

संस्कृतचा अभ्यास करणारे थोडे, त्यात वेदवाङ्मयाचा अभ्यास करणारे आणखी थोडे सनातन धर्माचा भाग असलेल्या हिंदु धर्मातील वाङ्मय फारच थोडे वाचतात; पण कुतूहल सर्वांनाच असते म्हणून हा मराठीत अनुवाद करण्याचा प्रपंच.

 

आचार्यांच्या विचारांचा प्रभाव पडल्यामुळे भाषांतर करण्याचे ठरले. काही संस्कृत श्लोकांचे व शब्दांचे शुद्धलेखन नगरमधील प्राध्यापक श्री. श्रीकांत केळकर यांनी तपासून व समजावून दिले. माझे मित्र श्री. ए. डी. कुलकर्णी यांना या पुस्तकाचे प्रकाशन व्हावे म्हणून खूप तळमळ होती. त्यांची सक्रिय मदत, त्यांनी केलेले मुद्रितशोधन मला ऋणाईत करते. माझे मित्र श्री. जयंत भारदे यांनी भाषांतरासाठी प्रोत्साहन दिले. माझी पत्नी सौ. उर्मिला हिने कच्चे लेखन करण्यात मदत केली. या सर्वांचे मला सहकार्य लाभले. चुकांना मात्र मीच जबाबदार आहे.

 

भारतीय विद्या भवन यांनी भाषांतराची अनुमती दिली. उत्कर्ष प्रकाशनाने अत्यंत कमी वेळात सुबक रचना करून सुंदर ग्रंथ निर्मिती केली याबद्दल श्री. सुधाकर जोशी आणि त्यांचे सहकारी व अज्ञात व्यक्तींनी जे प्रोत्साहन दिले त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानतो.

 

- सुभाष द. कुलकर्णी

Product Attachments

View FileVedanchi-Tond-Olakh-SubhashKulkarni    Size: (255.22 KB)

Additional Information

Product Name In English Vedanchi Tond Olakh
Author सुभाष द. कुलकर्णी
प्रकाशक / Publisher सृजन ड्रीम्स प्रा. लि
Book Format Adaptive

Regular Price: Rs118

Special Price: Rs50

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

On Web


Register with your email, password and other details.

 

Go to the store and select the product you want to purchase or  click on this link and you will be redirected to the cart page.

 

Click on "Add To Cart" button and complete the purchase process. You can pay thru Credit / Debit card or internet banking.

 

After purchasing your product will be added to "My Shelf". If you have Rented the book then it will be added to "My Library" section. You can access these products by log-in to your account. Just log-in to your account by providing your user id (eMail id) and password. Go to "My Shelf". All your products will be available here. Click on any book and browser based reader will open it for reading. Please note you will need internet connection. However you can download this book on your mobile using our reader App and read it off-line.

 

All rented books and books taken from Library package will appear in "My Library" section.

 

On App


Android : Download the eSrujan app from Google Play Store. Its Free. You have to provide your log-in details first time. After log-in all books from your "My Shelf" section will appear. You can download the book and then you can read any time. Please note that internet is required only for downloading the book

App is compatible with Android version 4.2 and above

iOS : Currently our reader App is not available on iOS. However we will be releasing it very soon.

 

Book Format: There are two types of book formats. "Adaptive" and "Fixed Layout". Most of the books are available in Adaptive formats. However for few books we had no option but to keep it in Fixed-Layout.


For adaptive books, an App will allow you to  change the font size easily. The entire book text will be adjusted automatically and fit into screen size. There is no need to scroll the screen even with larger font size selection.


For Fixed-layout books, you may need to "pinch" to increase the font. This may need to scroll screen horizontally based on your screen size.

 

Note: Please note that all rented books and books from library package will disappear from shelf after validity period.

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Newsletter