Default welcome msg!

मैत्र जीवांचे

Share it now!
Information
Reviews
How To Use?

Regular Price: Rs112

Special Price: Rs50

मैत्र जीवांचे

अफाट निसर्गातील एक यःकिंचित दुवा म्हणजे पक्षी. पक्ष्यांच्याही सहस्त्रावधी जाती. त्यातील कोणी एक पक्षी म्हणजे सारसक्रौच. पण निसर्गाच्या अफाट पसाऱ्यातील एका इवल्या जिवाचीही हत्या होऊ नये, अशा विचारसरणीचा गौरव या श्लोकाला अजरामर करून भारतवर्षाने जणू केलेला दिसतो. आपल्या देशाला निसर्गसंवर्धनाची आणि निसर्गरक्षणाची फार प्राचीन अशी परंपरा आहे. हल्ली संवर्धनाचे गुणगान पाश्चात्त्य देश मोठ्या प्रमाणात करत आहेत. अॅमेझॉन आणि मलेशियासारख्या विषुववृत्ताजवळच्या देशांमधील रेनफॉरेस्टचा अनेक दशके संहार करून झाल्यावर पाश्चिमात्य देशांना हे शहाणपण सुचू लागले आहे. हल्लीच्या काळात जैवविविधता नाहीशी होण्याचे सर्वाधिक प्रमाण याच देशामध्ये आहे, किंवा त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे आहे, हे सत्य आज सर्वश्रुत आहे. भारतवर्षात निसर्गप्रेमाची परंपरा किती विविध रूपात, विविध कालात कशी होती, याचा मनोरंजक आढावा घेण्याचा यत्न प्रस्तुत लेखात संक्षिप्तपणे केलेला आहे


निषादाकरवी क्रौंच युगुलातील एका सहचराची हत्या झालेली पाहून वाल्मिकींना झालेला शोक श्लोकरूपात छंदोबद्ध झाला, तीच पहिली कविता असे सामान्यपणे समजले जाते.

 

‘ मा निषाद ! प्रतिष्ठा त्वममगम: शाश्वती: समा:।
यक्रौचमिथुना देकमवधी: काममोहितम। ’ उत्तररामचरित

 

अफाट निसर्गातील एक यःकिंचित दुवा म्हणजे पक्षी. पक्ष्यांच्याही सहस्त्रावधी जाती. त्यातील कोणी एक पक्षी म्हणजे सारसक्रौच. पण निसर्गाच्या अफाट पसाऱ्यातील एका इवल्या जिवाचीही हत्या होऊ नये, अशा विचारसरणीचा गौरव या श्लोकाला अजरामर करून भारतवर्षाने जणू केलेला दिसतो. आपल्या देशाला निसर्गसंवर्धनाची आणि निसर्गरक्षणाची फार प्राचीन अशी परंपरा आहे. हल्ली संवर्धनाचे गुणगान पाश्चात्त्य देश मोठ्या प्रमाणात करत आहेत. अॅमेझॉन आणि मलेशियासारख्या विषुववृत्ताजवळच्या देशांमधील रेनफॉरेस्टचा अनेक दशके संहार करून झाल्यावर पाश्चिमात्य देशांना हे शहाणपण सुचू लागले आहे. हल्लीच्या काळात जैवविविधता नाहीशी होण्याचे सर्वाधिक प्रमाण याच देशामध्ये आहे, किंवा त्यांच्या हस्तक्षेपामुळे आहे, हे सत्य आज सर्वश्रुत आहे. भारतवर्षात निसर्गप्रेमाची परंपरा किती विविध रूपात, विविध कालात कशी होती, याचा मनोरंजक आढावा घेण्याचा यत्न प्रस्तुत लेखात संक्षिप्तपणे केलेला आहे.

 

निसर्गरक्षण ही पाश्चिमात्य संस्कृतीची देणगी नाही, उलट तो आपल्या संस्कृतीचाच एक भाग आहे. म्हणूनच निर्भीडपणे निसर्गाच्या विटंबनेचा विरोध करणाऱ्यांमागे भारतातील सामान्य माणूस सहजच उभा राहतो. आपल्या संस्कृतीतील शिकवणीचा विसर हल्ली मोठ्या प्रमाणात पडल्यामुळे आपल्या देशातही आज वृक्षवल्लरी, पक्षी-प्राणी याचा विद्ध्वंस होताना दिसतो. हा संहार तत्काळ रोखण्याची वेळ आज जागतिक पातळीवरच येऊन ठेपली आहे.

 

वैदिक काळात माणूस निसर्गाच्याच सांनिध्यात राहत होता. निसर्ग त्याच्या आयुष्याचा एक घटक होता. ऊन, पाऊस, वादळ वारा, हिमवृष्टी, विजा, दुष्काळ, थंडी या साऱ्यांचा प्रभाव माणसांवर सहज होत असे. ज्वालामुखीला, वायूला, अग्नीला, सूर्याला जगातील जवळ जवळ सर्वच प्राचीन संस्कृतींमधून देवत्व प्रदान केलेले दिसते. साधी जीवनशैली असलेल्या त्या काळात निसर्गाच्या विदारक आणि संहारक शक्तीचा अनुभव माणसाला ज्ञात होता. आज वैज्ञानिक प्रगतीमुळे लाभलेल्या सुखसोयी माणसाला निसर्गापासून दूर घेऊन गेल्या आहेत. म्हणूनच निसर्गाची विटंबना करताना माणूस बेलगामपणे वागताना दिसतो. ऋग्वेदात श्येनचितीचा उल्लेख केलेला आहे. आकाशातील महातत्त्वांना प्रसन्न करून घेण्यासाठी बळी देण्याची प्रथा त्या काळी प्रचलित होती. वर, कुठेतरी उंच, अवकाशात राहणाऱ्या देवाप्रत बळींचा नैवेद्य पोहोचावा म्हणून आभाळात भरारणाऱ्या श्येनपक्ष्याच्या आकाराची वेदी किंवा चिती निर्माण केली. गेली. महत्त्वपूर्ण कर्मांच्या यथायोग्य विनियोगाच्या साधनांमधून निसर्गातील तत्त्वांचा, त्यातील घटकांचा पडसाद उमटला असा आपल्याला सहजच पाहायला मिळतो.

 

पक्ष्यांच्या पंखांबद्दल, त्यांच्या उडण्याच्या थक्क करून टाकणाऱ्या गुणामुळे माणसाला पक्ष्यांचे फार आकर्षण वाटत आले आहे. म्हणूनच जसा वाङ्मयात पक्ष्यांचा ठसा ठळकपणे उमटलेला दिसतो, तद्वतच शास्त्रीय अभ्यासात देखील पक्ष्यांचे स्थान अग्रणी असल्याचे दिसून येते. प्राणीजगतात पक्ष्यांवर जितका अभ्यास झाला आहे, तितका मनुष्येतर अन्य कुठल्याही जिवाचा झाला नाही. पक्ष्यांच्या उड्डाणाच्या क्षमतेमुळे ते जगभर वावरतात. स्थलांतर करणाऱ्या पक्ष्यांवर वेगवेगळ्या भौगोलिक स्थानांमधील वातावरणाचा परिणाम होतो. पक्ष्यांच्या अभ्यासावरून म्हणूनच पर्यावरणाचा तोल आपल्याला अजमावता येतो. पक्षी या अर्थाने पर्यावरणाचे चालते- बोलते प्रतिबिंब आहेत.

 

वैदिककाळात जसा बळींच्या चितीचा आकार ससाण्याच्या पंखासम होता, तद्वतच आजही पक्ष्यांच्या अभ्यासावरून आपण पर्यावरणाची नाडी ओळखत असतो. दोन्ही उदाहरणांमधून पक्ष्यांचा प्रतीकात्मक उपयोग माणसाने केलेला दिसतो, तो वैदिक काळात परमेश्वराच्या आराधनेसाठी आणि आज पर्यावरण अभ्यासातील साधन म्हणून. पक्ष्यांबद्दल वाटणारे कुतूहल, आकर्षण आणि विस्मय पूर्वीइतकेच आजही अनुभवले जातात. पक्ष्यांचे महत्त्व ओळखून त्यांचे संरक्षण जाणूनबुजून, समजूनउमजून करण्याचा यत्न केलेला आपण बृहतसंहितेत पाहू शकतो. (इ. पू. ५००) पक्ष्यांची घरटी, खगनिलय, ज्या वृक्षांवर आहेत, असे वृक्ष तोडू नयेत, अशा आशयाचा हा उल्लेख आहे.

Product Attachments

View FileMaitr-Jivanche-SatishPande    Size: (800.02 KB)

Additional Information

Product Name In English Mitr Jivanche
Author डॉ. सतीश पांडे
प्रकाशक / Publisher सृजन ड्रीम्स प्रा. लि
Book Format Adaptive

Regular Price: Rs112

Special Price: Rs50

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

On Web


Register with your email, password and other details.

 

Go to the store and select the product you want to purchase or  click on this link and you will be redirected to the cart page.

 

Click on "Add To Cart" button and complete the purchase process. You can pay thru Credit / Debit card or internet banking.

 

After purchasing your product will be added to "My Shelf". If you have Rented the book then it will be added to "My Library" section. You can access these products by log-in to your account. Just log-in to your account by providing your user id (eMail id) and password. Go to "My Shelf". All your products will be available here. Click on any book and browser based reader will open it for reading. Please note you will need internet connection. However you can download this book on your mobile using our reader App and read it off-line.

 

All rented books and books taken from Library package will appear in "My Library" section.

 

On App


Android : Download the eSrujan app from Google Play Store. Its Free. You have to provide your log-in details first time. After log-in all books from your "My Shelf" section will appear. You can download the book and then you can read any time. Please note that internet is required only for downloading the book

App is compatible with Android version 4.2 and above

iOS : Currently our reader App is not available on iOS. However we will be releasing it very soon.

 

Book Format: There are two types of book formats. "Adaptive" and "Fixed Layout". Most of the books are available in Adaptive formats. However for few books we had no option but to keep it in Fixed-Layout.


For adaptive books, an App will allow you to  change the font size easily. The entire book text will be adjusted automatically and fit into screen size. There is no need to scroll the screen even with larger font size selection.


For Fixed-layout books, you may need to "pinch" to increase the font. This may need to scroll screen horizontally based on your screen size.

 

Note: Please note that all rented books and books from library package will disappear from shelf after validity period.

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Newsletter