Default welcome msg!

नीरू आणि नेहा

Share it now!
Information
Reviews
How To Use?

Regular Price: Rs58

Special Price: Rs30

नीरू आणि नेहा

मंगला गोडबोले सांगतात, ह्या पुस्तकात पऱ्या नाहीत भुतंखेतं नाहीत राजेरजवाडे नाहीत आणि दैवी चमत्कारही नाहीत तरीही ह्या पुस्तकात खूप गमतीजमती घडतात रोजच्या आयुष्यातल्या घटनांमधून, प्रसंगांमधून, भांडणांमधून, खोड्यांमधून, शाळा - बाई - गृहपाठ - स्नेहसंमेलन अशा अनेक गोष्टींमधून नीरु आणि नेहा धमाल करताना दिसतात. नीरु आणि नेहा सख्खी भावंडं! हे पुस्तक वाचणाऱ्यांना सर्वांना ती आपल्या भावंडांइतकीच जवळची वाटतील.


Author Mangala Godabole says, this book is different than the other typical children’s books in which usually there were stories of fairies, ghosts, witches, devils, prince-princes, or may be of God. On the contrary this book is a wonderful entertainment for the children who will find their day to day mischievous incidents happens in school, home, how they fights and especially the sibling relations. An Author hopes that this book will be surely a good entertainment for every kid from which they can also get to learn something new about relations.


‘‘हे काय वाक्य लिहिलंयस?


शि. ने. कि. जिंकला?’’


‘‘हो.’’


‘‘याचा अर्थ काय?’’


‘‘शिवाजीने किल्ला जिकला.’’


‘‘मग हे ‘शि’ काढून पूज्य, ‘कि’ काढून पूज्य हे काय लिहिणं?’’


‘‘आता शि काढून पूज्य म्हणजे शिवाजी एवढं कळायला नको का वाचणाऱ्याला?’’


‘‘का? शि. पासून शिपाई, शिवण, शिक्षण हे शब्द नाही येणार? ‘‘कमाल करता नानामामा. किल्ला जिंकणारा शिवाजीच असणार ना? आणि शिवाजी किल्ला जिंकणार नाही तर काय रमी जिंकेल? उगाच शि-वा-जी, कि-ल्-ला एवढं लांबलांब लिहून हात का दुखवून घ्यायचे?.... ऑम्ही एवढी ऑयडिया कॉढली तरी कोणांला कौतुकच नाही मुळी.’’


नानामामांनी नातवाचं भरघोस कौतुक करताना भजी हुकल्याचं दुःख मनात दाबून टाकलं.


आणखी एका दिवशी घरात तुंबळ युद्ध झालं. नीरू अभ्यास करत असताना नेहा रांगत रांगत त्याच्या मागे आली आणि त्याच्या वहीतली चार पानं फाडून तिनं चघळून टाकली. ती दिसेल तो कागद तोंडात घालायची. लवकर लक्ष गेले म्हणून बरं, नाहीतर तिनं संपूर्ण चाळीस पानी वहीसुद्धा चघळून खराब केली असती. एरवी नीरूला काही लिहायला कागद किंवा वही नकोच असायची. पण नेहाकडून वही फाटली म्हटल्याबरोबर त्यानं आकांडतांडव सुरू केलं. त्याची समजूत काढताकाढता एक कल्पना सुचून ते म्हणाले, ‘‘नीरू, तुझी चार पानं गेलीयेत ना? मी तुझ्या वहीला तशीच आठ पानं हवी तर शिवून देईन.’’ ‘‘ती काय नीट दिसणारेत?’’ ‘‘दिसतील ना, मी शिवतो कशी बघ. पण एक अट आहे. तू हे गणित लिहून काढायचंस. म्हणजे समजा, एका चाळीस पानी वहीतली चार पाने कमी झाली...’’ नानामामा अगदी गणिताच्या मास्तरांसारखे चालीवर म्हणायला लागले.... ‘‘तिच्यात नव्याने आठ पाने घातली, तर ती किती पानांची वही होईल?” ‘‘ज्या घरात नेहासारखी मुलगी असते त्या घरात कुठलीही वही घेणार नाही, टिकणार नाही. ती सगळं खाऊन टाकील.’’ नीरू हातपाय आपटत म्हणाला. नानामामांनी त्याला खूप समजावलं. बाबापुता केलं. गणित लिहायला लावलं, सोडवायला लावलं. नीरूनं तोंडी गणित म्हणून ते बरोबर सोडवलं होतं. पण लिहिताना कुठे अधिकच्या जागी उणे, तर कुठे उणेच्या जागी अधिक चिन्ह पडलं. उत्तरात वहीची पानं कधी अठ्ठावीस तर कधी ब्याऐंशी येत गेली. नानामामांचा हा प्रयत्नही फसला. त्यांचा इथून जायचा दिवस आला. नीरूला लिहायला लावण्याचे सगळे प्रयत्न फसल्यामुळे कांद्यांची भजी राहून गेली. निघायच्या वेळी नीरूची आई त्यांना म्हणाली, ‘‘नानामामा, चार भजी देऊच का करून? असं आहे. नीरू लिहील नि भजी मिळतील ही आशा सोडा.’’ ‘‘का सोडू? तुझ्या पोराला लिहायला लावलं म्हणजे झालं ना? आगेआगे देखो होता है क्या!’’ नानामामा गेले. नीरूच्या मागची लिहायला बसण्याची कटकट एका माणसानं कमी झाली. आईची खटपट चालू होती आणि नीरूचं तिला या ना त्या रूपात चकवणं सुरू होतं. नानामामांचं घरी सुखरूप पोचल्याचं पत्र आलं. त्यात त्यांनी नीरूसाठीही वेगळ्या चार ओळी लिहून पाठवल्या होत्या. त्यांनी लिहिलं होतं, ‘चिरंजीव नीरज यास, अनेकोत्तम आशीर्वाद. मला इथे येऊन दोन दिवस झाले तरी तुम्हा सर्वांची सारखी आठवण येते. एरवी आताशा मी आठवणीचा खंदकच झालो आहे. आता हेच बघ ना. तू एवढा छान लिहायला लागलास म्हणून तुला एक सुपरमॅनचा ड्रेस प्रेझेंट द्यायचं मी ठरवलं होत. तुमच्या कॅम्पमधल्या ‘लिटल वंडर’ दुकानामध्ये तसे पोशाख खूप दिसले म्हणून त्यांचं एक भेट कूपन मी तुझ्या नावाने विकत घेतलं होत. पण ते तिथे तुला द्यायचं विसरून गेलो. या पत्रासोबत ते जोडतो आहे. लगेच आईला सांगून तो ड्रेस आणव आणि तो घातलेला तुझा छानसा फोटो मला पाठव.


तुझा : नानामामा

Product Attachments

View FileNeeru aani Neha-Mangla Godbole    Size: (281.43 KB)

Additional Information

Product Name In English Neeru Aani Neha
Author मंगला गोडबोले
प्रकाशक / Publisher सृजन ड्रीम्स प्रा. लि
Book Format Adaptive

Regular Price: Rs58

Special Price: Rs30

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

On Web


Register with your email, password and other details.

 

Go to the store and select the product you want to purchase or  click on this link and you will be redirected to the cart page.

 

Click on "Add To Cart" button and complete the purchase process. You can pay thru Credit / Debit card or internet banking.

 

After purchasing your product will be added to "My Shelf". If you have Rented the book then it will be added to "My Library" section. You can access these products by log-in to your account. Just log-in to your account by providing your user id (eMail id) and password. Go to "My Shelf". All your products will be available here. Click on any book and browser based reader will open it for reading. Please note you will need internet connection. However you can download this book on your mobile using our reader App and read it off-line.

 

All rented books and books taken from Library package will appear in "My Library" section.

 

On App


Android : Download the eSrujan app from Google Play Store. Its Free. You have to provide your log-in details first time. After log-in all books from your "My Shelf" section will appear. You can download the book and then you can read any time. Please note that internet is required only for downloading the book

App is compatible with Android version 4.2 and above

iOS : Currently our reader App is not available on iOS. However we will be releasing it very soon.

 

Book Format: There are two types of book formats. "Adaptive" and "Fixed Layout". Most of the books are available in Adaptive formats. However for few books we had no option but to keep it in Fixed-Layout.


For adaptive books, an App will allow you to  change the font size easily. The entire book text will be adjusted automatically and fit into screen size. There is no need to scroll the screen even with larger font size selection.


For Fixed-layout books, you may need to "pinch" to increase the font. This may need to scroll screen horizontally based on your screen size.

 

Note: Please note that all rented books and books from library package will disappear from shelf after validity period.

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Newsletter