Default welcome msg!

मोठं व्हायचंय मला!

Share it now!
Information
Reviews
How To Use?

Regular Price: Rs58

Special Price: Rs30

मोठं व्हायचंय मला!

कुमार मित्रांसाठी मोठं होण्याची ७५ छोटी गुपितं एखादं पुस्तक वाचून कुणी ‘मोठं’ होऊ शकतं का? हा तुमच्या मनात प्रश्न असेल, तर त्या प्रश्नाचं उत्तर ‘हो, होऊ शकतं’ हेच आहे. मोठं होण्यासाठी तुम्हालाही प्रयत्न करावे लागतीलच. ते कसे करावेत, हे सांगणारं हे पुस्तक आहे. उदाहरणार्थ, हे छोटंसं गुपित पहा- भाग पडलं की जमतं! काही गोष्टी, काही कामं आपल्याला कधीच जमणार नाहीत, असं आपल्याला वाटत असतं. म्हणूनच अशी अवघड कामं आपण टाळत राहतो. मात्र जर ते काम करणं भागच आहे- अशी वेळ येते तेव्हा मुकाट्यानं आपण ते काम करतो. आणि मग आपलं आपल्यालाच कळतं- अरे, हेही मला जमतं की! ही ‘गंमत’ अनुभवायची असेल तर असं अवघड काम अंगावर घ्यावं आणि ते स्वतःलाच करायला भाग पाडावं!


 


This book gives you 75 secrets of how to be big person. You must be thinking that whether this is really possible to become big person by reading such books? The answer is yes it is possible. This little example gives you an idea how is this possible, think what you do when you are expected to do some difficult work? You may be ignoring it or keep postponing it just because you don’t like it. Isn’t it? But then what will you do if you have to do it at any cost? And you don’t have any other option also it is very important too? I am sure you will do it doesn’t matter how much boring or difficult it is for you don’t you? Exactly think the same even for the work which you don’t like doesn’t matter even if it is not that important.


मनोगत


कुमारमित्रहो-


एखादं पुस्तक वाचून कुणी ‘मोठं’ होऊ शकतं का? हा तुमच्या मनात प्रश्न असेल, तर त्या प्रश्नाचं उत्तर ‘हो, होऊ शकतं’ हेच आहे. इंग्रजी भाषेत यशाची, उत्कर्षाची रहस्यं सांगणारी असंख्य पुस्तके आहेत. त्यातील काही पुस्तकांच्या तर लक्षावधी प्रती विकल्या गेल्या आहेत. जगभरातील अगणित वाचक, ही पुस्तके पुन्हापुन्हा वाचत असतात ते काय उगाच? अशाच काही पुस्तकांमधून यशाचं तंत्र व मंत्र आत्मसात करून खूप यशस्वी झालेले लोकही आहेत. अशा तऱ्हेनं यश मिळवलेल्यांनीही, त्यांच्या अनुभवांवरून स्वतः नंतर पुस्तके लिहिली आहेत. मात्र त्यासाठी पुस्तक एकदा वाचलं आणि ‘छान आहे’ म्हणून ठेवून दिलं- असं करून चालत नाही. पुस्तकात जे तंत्र सांगितलेलं असतं, युक्ती सांगितलेली असते, ती नीट समजून घेऊन- ती प्रत्यक्ष आचरणात आणावी लागते. त्यासाठी मनापासून आणि नेटानं प्रयत्न करावे लागतात. प्रयत्नांशिवाय काही मिळेल कसं? मोठं होण्यासाठी तुम्हालाही प्रयत्न करावे लागतीलच. ते कसे करावेत, हे सांगणारं हे पुस्तक आहे. हर्बर्ट कॅसन यांच्या मूळ इंग्रजी पुस्तकाचं ‘उत्कर्ष प्रकाशन’नं ‘उत्कर्षाची गुप्त रहस्ये’ असं भाषांतर प्रकाशित केलं आहे. श्री. वा. ल. मंजूळ हे त्याचे संपादक आहेत. मला एक पुस्तक हवं होतं म्हणून मी ‘उत्कर्ष’च्या दुकानात गेलो असता, ‘उत्कर्ष’च्या श्रीयुत सु.वा. जोशी यांनी हे पुस्तक मला भेट म्हणून दिलं. अतिशय उत्सुकतेनं मी ते पुस्तक एका बैठकीतच वाचून काढलं. खरं तर अशा तऱ्हेची अनेक पुस्तके (ज्यांना इंग्रजीत सक्सेस लिटरेचर म्हटलं जातं आणि मराठीत प्रेरक साहित्य) मी खूप वाचली होती- तरीही हर्बर्ट कॅसन यांच्या या पुस्तकात यशाची काही नवी ‘गुपितं’ मला गवसली. मुख्य म्हणजे ही मोठं होण्याची अगदी ‘छोटी’ गुपितं होती. चटकन कळणारी, लक्षात राहणारी. योग्य वेळी आठवणारी. त्यातील काही मजेशीरही होती. उदाहरणार्थ, हे छोटंसं गुपित पहा- भाग पडलं की जमतं! काही गोष्टी, काही कामं आपल्याला कधीच जमणार नाहीत, असं आपल्याला वाटत असतं. म्हणूनच अशी अवघड कामं आपण टाळत राहतो. मात्र जर ते काम करणं भागच आहे- अशी वेळ येते तेव्हा मुकाट्यानं आपण ते काम करतो. आणि मग आपलं आपल्यालाच कळतं- अरे, हेही मला जमतं की! ही ‘गंमत’ अनुभवायची असेल तर असं अवघड काम अंगावर घ्यावं आणि ते स्वतःलाच करायला भाग पाडावं! असंच आणखी एक मजेशीर गुपित म्हणजे ‘संताप फुकट घालवू नका!’ आपला राग, संतापही मोलाचा असतो. तो उगाच लहानसहान गोष्टीत ‘वाया’ घालवायचा नसतो. योग्य वेळीच संताप येण्यासाठी तो राखून ठेवावा लागतो. अशी ही गुपितं वाचली अन् मनात आलं- ही गुपितं मोठं- म्हणजे वयानं मोठं झाल्यानंतर कळली तरी उपयुक्त आहेतच... पण जर लहान वयातच ही ‘गुपितं’ समजली तर? आज तुम्ही ज्या वयात म्हणजे कुमारवयात आहात- त्या वयातच तुम्ही पुढे आयुष्यात कोण व्हायचं, काय करायचं याचे मनसुबे रचत असता. विचार करीत असता. अशा काळातच जर तुम्हाला मोठं होण्याची ही छोटी गुपितं समजली तर... तर तुम्हाला निश्चितच हुरूप येईल. आपणही ठरवलं तर मोठं होऊ शकतो- असा विश्वास वाटेल. मुख्य म्हणजे ‘मोठं होणं’ म्हणजे नेमकं काय- हेही नेमकं कळू शकेल. आणि माझ्या इतर लेखनव्यापातून मुद्दाम वेळ काढून मी हे पुस्तक तुमच्यासाठी म्हणजेच कुमार वाचकांसाठी लिहून दिलं. मित्रहो- यातली काही ‘गुपितं’ तुम्हाला आजही उपयोगी पडतील. ती वापरून तुम्ही अभ्यासात, खेळात, स्पर्धांमध्ये यश मिळवू शकाल- प्रगती करू शकाल. काही ‘गुपितं’ मात्र तुम्ही प्रत्यक्ष जेव्हा ‘करिअर’ सुरू कराल त्या वेळी कामी येतील. करिअरच्या प्रारंभीच तुमच्या भात्यात हे ‘बाण’ असल्यामुळे तुम्ही तुमच्या ‘लक्ष्या’चा अचूक वेध घेऊ शकाल. सारीच गुपितं- तुम्हाला समजेल, उमजेल अशा भाषेत लिहिली आहेत- तरीही काही शंका असल्या तर तुम्ही पालकांना, शिक्षकांना विचारू शकाल. तुम्हाला ही गुपितं समजावून सांगताना, वाचून दाखवताना मोठ्यांनाही नक्की मौज येईल, आनंद वाटेल- कारण त्या निमित्तानं त्यांनाही काही नवी ‘गुपितं’ कळतील. तेव्हा हे पुस्तक तुम्ही स्वतः वाचा- मित्रांना वाचून दाखवा- आईबाबांकडून समजून घ्या... त्यातल्या काही ‘गुपितां’वर त्यांच्याशी गप्पा मारा... आणि ‘मोठं’ होण्याची आतापासूनच अगदी जय्यत तयारी करा! सुरुवात आज नव्हे आताच करा. मोठं होण्याची तब्बल पंच्याहत्तर छोटी गुपितं तुमची वाटच पाहात आहेत! 


-शिवराज गोर्ले

Product Attachments

View FileMotha Vhyayachay Mala-Shivraj Gorle    Size: (228.62 KB)

Additional Information

Product Name In English (Motha_Whayachay _Mala!
Author शिवराज गोर्ले
प्रकाशक / Publisher सृजन ड्रीम्स प्रा. लि
Book Format Adaptive

Regular Price: Rs58

Special Price: Rs30

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

On Web


Register with your email, password and other details.

 

Go to the store and select the product you want to purchase or  click on this link and you will be redirected to the cart page.

 

Click on "Add To Cart" button and complete the purchase process. You can pay thru Credit / Debit card or internet banking.

 

After purchasing your product will be added to "My Shelf". If you have Rented the book then it will be added to "My Library" section. You can access these products by log-in to your account. Just log-in to your account by providing your user id (eMail id) and password. Go to "My Shelf". All your products will be available here. Click on any book and browser based reader will open it for reading. Please note you will need internet connection. However you can download this book on your mobile using our reader App and read it off-line.

 

All rented books and books taken from Library package will appear in "My Library" section.

 

On App


Android : Download the eSrujan app from Google Play Store. Its Free. You have to provide your log-in details first time. After log-in all books from your "My Shelf" section will appear. You can download the book and then you can read any time. Please note that internet is required only for downloading the book

App is compatible with Android version 4.2 and above

iOS : Currently our reader App is not available on iOS. However we will be releasing it very soon.

 

Book Format: There are two types of book formats. "Adaptive" and "Fixed Layout". Most of the books are available in Adaptive formats. However for few books we had no option but to keep it in Fixed-Layout.


For adaptive books, an App will allow you to  change the font size easily. The entire book text will be adjusted automatically and fit into screen size. There is no need to scroll the screen even with larger font size selection.


For Fixed-layout books, you may need to "pinch" to increase the font. This may need to scroll screen horizontally based on your screen size.

 

Note: Please note that all rented books and books from library package will disappear from shelf after validity period.

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Newsletter