Default welcome msg!

आर्य

Share it now!
Information
Reviews
How To Use?

Regular Price: Rs87

Special Price: Rs40

आर्य

कौटिलीय अर्थशास्त्र या ग्रंथाविषयी तसेच आर्य चाणक्य या व्यक्तिमत्वाविषयी अनेकांना कुतूहल असते. चाणक्य नीती सुप्रसिद्ध आहेच या अद्भुततेचे वलय असणाऱ्या व्यक्तिमत्वाचा शोध लेखकाने अतिशय व्यासंग पूर्वक आणि ईतिहासाला अनुसरून केलेला आहे जो अतिशय रंजक तसेच वाचनीय आहे.


मनोगत


विशाखदत्ताचं ‘मुद्राराक्षस’ नाटक व हरिभाऊ आपटे यांची ‘चंद्रगुप्त’ कादंबरी यांतील पार्श्व्भूमीवर गडद रंगात चितारलेल्या चाणक्याच्या व्यक्तिरेखेनं माझं मन ओढावलं आणि त्यातून कौटिलीय अर्थशास्त्र या त्याच्या ग्रंथाच्या वाचनाची प्रेरणा झाली. आपण सध्या ज्याला अर्थशास्त्र म्हणतो तसं ते नाही, इतकंच नव्हे, तर कौटिल्यानं ज्या तऱ्हेने जीवनातल्या विविध अंगांवर आपली मतं प्रदर्शित केली आहेत ती विचारात घेता, ही ऐतिहासिक व्यक्ती— मॅकेव्हिली वगैरे त्याच्याशी तुलना केल्या जाणार्याह मुत्सद्द्यांपेक्षा— कितीतरी पटींनं श्रेष्ठ आहे, हे ते ‘अर्थशास्त्र’ वाचताना लक्षात आलं. या व्यक्तीचा आणखी शोध घ्यावा म्हणून केलेल्या वाचनात मेगॅस्थिनिसनं केलेल्या भारतवर्णनाची भर पडली आणि शोध लागण्याऐवजी नवीन प्रश्नच मनात निर्माण व्हायला लागले. इतिहासात कौटिल्याबद्दल फारसा उल्लेखही नाही, ज्या दंतकथा आहेत त्यांवरून ती व्यक्तिरेखा स्पष्ट होत नाही आणि प्रत्यक्षात त्याचं ‘अर्थशास्त्र’ मात्र उपलब्ध आहे, तेव्हा या सर्व प्रश्नां चा सुसंगत विचार करून काही तर्काधारित मांडणी करता येईल का, असल्यास तिचा घाट कुठला असावा, केवळ अर्थशास्त्रातल्या विविध अंगांवर इतरांनी संकलन केलं, तुलना केल्या तशाच प्रकारे ती मांडणी करायची का हा आणखी एक प्रश्न निर्माण झाला. विशाखदत्त हा चंद्रगुप्ताच्या समकालीन किंवा नंतरचा नाटककार. त्यामुळं त्यानं काही गोष्टी गृहीत धरलेल्या असाव्यात. पण त्याच्याबद्दल इतरत्र अधिक लिहिलेलं मिळत नाही. एका राज्यक्रांतीवर हे नाटक लिहिताना त्याच वेळी जगाच्या इतिहासात नोंद होणार्या अलेक्झांडरच्या आक्रमणाबद्दल फार उल्लेख नाही, हे खटकणारं होतं. राक्षसावर आधारलेल्या या नाटकातल्या राक्षसाबद्दल इतरत्र ऐतिहासिक उल्लेख नाहीत, आणि नाटकातही त्यानं चंद्रगुप्ताच्या बाजूला येऊन अमात्य व्हावं याचं तर्कसंगत उत्तर नाही. नाटक सुरू होतं तेच चंद्रगुप्त सिंहासनाधिष्ठित झाल्यानंतर! चंद्रगुप्तानं राक्षसाला अमात्य म्हणून का नेमलं? चाणक्य हा क्रांतीचा सूत्रधार असूनही पुढं मगधात का राहणार नाही? तसंच चंद्रगुप्ताचं कर्तृत्व किती याबद्दल ‘मुद्राराक्षस’ मुग्ध आहे. त्यातील विषकन्या, पर्वतेश्वर, दारुवर्मा, वैरोचक ही सर्व माणसं अस्पष्ट रंगवलेली आहेत. चंद्रगुप्त अन् चाणक्य यांचं एकच भांडण दाखवताना त्यामागे वैचारिक द्वंद्व दिसत नाही. पण या बाबी किरकोळ आहेत. चंद्रगुप्त-चाणक्य-राक्षस हा त्रिकोण समभुज त्रिकोण वाटत नाही, राजनीतीवर आधारित अशा त्यांच्या कृती दिसत नाहीत. कौटिल्याची एक अनुपम कृती उपलब्ध असूनही ते लेखन करण्यासाठी त्याला अनुभव कुठे मिळाला याचा खुलासा माझ्या आढळात आला नाही. अगदी कल्पनेचा विलास म्हणून देखील! अर्थशास्त्रावरील सूत्र आणि भाष्य सांगणारा ग्रंथ चाणक्याने चंद्रगुप्तासाठी लिहिला हे जरी सर्वमान्य असलं तरी त्याने प्रथम हा ग्रंथ लिहिला आणि चंद्रगुप्ताने त्याचा पाठ्यपुस्तक म्हणून उपयोग केला असं असणं शक्य नव्हतं. त्याचबरोबर कौटिलीय अर्थशास्त्रात वेगवेगळ्या २४ अध्यक्षांची जी कर्तव्यं सांगितली आहेत ती केवळ आचार्यांनी मनाने लिहिली आहेत असेही पटत नव्हते. ही मांडणी इतकी सखोल आणि पद्धतशीर आहे की त्यापाठीमागे कुठेतरी अनुभवाची पूर्वपीठिका असल्याखेरीज अशी कृती हातातून लिहिली जाणार नाही असेही वाटत होते. कौटिल्याने आपला ग्रंथ लिहिला आणि चंद्रगुप्ताच्या करवी साम्राज्य स्थापन केले, त्याचे कार्यकारण केवळ नंदराजाकडून झालेला अपमान आणि म्हणून चंद्रगुप्ताला हाताशी धरून साम्राज्याची उभारणी एवढीच एक पार्श्वमभूमी— हे खरं पाहिलं तर एखाद्या लहान मुलालाही पटू नये! कौटिल्याचा इतिहास कुठेच लिहिलेला नाही. त्याचे पूर्वचरित्रही उपलब्ध नाही. ग्रीकांच्या इतिहासातही त्याचा जवळजवळ उल्लेख नाही. बौद्ध आणि जैन ग्रंथांतून आणि इतर भारतीय वाङ्मयातून त्याचा उल्लेख आढळतो. परंतु ज्या माणसाच्या हातून जगाला ललामभूत व्हावा असा ग्रंथ निर्माण झाला, त्या श्रेष्ठ व्यक्तीबद्दल केवळ दंतकथांवर विसंबायला लागतं खरं! नंदराजाकडे आल्यानंतर केवळ आसनश्रेणीवरून अपमान झाला आणि म्हणून त्याने आपली शेंडी सोडून नंदराजाचा विनाश करीन अशी प्रतिज्ञा केली ही एकच दंतकथा त्या दंतकथांतही महत्त्वाची! एक सामान्य ब्राम्हण एका राजसभेत येऊन अशी प्रतिज्ञा करतो आणि त्याला कोणीही आवरत नाही हे पटण्यासारखे नाही. विशेष म्हणजे— पूर्व दिशेला एक मोठे राज्य आहे आणि तेथील राजाच्या आधिपत्याखाली एक चतुरंग सेना असून ती बलाढ्य आहे असे पौरवाने अलेक्झांडरला सांगितले होते आणि पौरवाशी झालेल्या निकराच्या झुंजीनंतर प्राच्य देशातील या मगध राजाबरोबर झुंजावयास नको अशा कल्पनेनेच अलेक्झांडर कदाचित परत फिरला असेल हा इतिहास असता, चाणक्याने केवळ प्रतिज्ञा केली आणि सैन्य, संपत्ती, साधनाविना नंदराज्य उलथविलं हे अशक्यप्राय वाटतं. मनात अनेकदा प्रश्न येत होता, कौटिल्यानं हे सर्व कशासाठी केलं? त्याच्या अर्थशास्त्रात जे संदर्भ दिसतात त्यावरून शस्त्रं आणि शास्त्रांच्या उद्धारासाठी हे केलं असावं असं दिसतं. त्याचबरोबर आर्य धर्म त्याने एका व्यवस्थित पद्धतीनं अभ्यासला होता आणि त्या धर्माची शिकवण सांगण्यासाठी त्यानं हा खटाटोप केला असावा, हेही तर्कानं मांडता येतं. भगवान बुद्ध आणि महावीर जैन यांनी देशात लोकयात्रेला एक वेगळं वळण लावलं आणि अध्यात्मालाच महत्त्व दिलं त्यामुळे लोक कर्तव्य विसरून अहिंसेचा उलटा अर्थ घेऊ लागले होते. अपरिग्रहाला तसा खरा अर्थ उरला नव्हता. शस्त्र आणि शास्त्र यांची कुचेष्टा व्हावी अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. इहवादाची कुचेष्टा सुरू झाली होती. लोक आपलं दैनंदिन जीवन जगण्याऐवजी धर्माच्या नावाखाली वैराग्याच्या नादाला लागल्यामुळे धड वैराग्यही हातात पडत नव्हतं. वैराग्याच्या नावाखाली शिस्त आणि नियंत्रण सुटल्यामुळे अनाचार सुरू झाला होता. राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण या गोष्टी दूर व्हावयास लागल्या आणि अलेक्झांडरसारखा परकीय येथील संपत्तीच्या आणि वैभवाच्या आशेने आला असता त्याला कुणीच प्रखर प्रतिकार करेनासा झाला. पराक्रमास किंमत उरली नाही आणि अहिंसेचा असाच चुकीचा अर्थ लावला गेला तर या देशाचे स्वातंत्र्य धोक्यात येईल या भावनेनेच कौटिल्य झपाटला गेला. बुद्ध आणि जैन यांची मूळ शिकवण जरी योग्य असली तरी तिचा तपशील आणि त्याबाबतचे आचार हे चुकीचे झाल्यामुळे ते सर्व बदलले पाहिजेत, तरच लोकयात्रेला लागलेलं हे चुकीचं वळण सुधारता येईल या भूमिकेतून नवीन राष्ट्रनिर्मितीसाठी त्याने एक प्रपंच घडविला असावा. त्याचं आयुष्य कशा पद्धतीनं गेलं असेल, नंद-साम्राज्य-विनाश हा प्रतिज्ञापूर्तीचा भाग न राहता ते ध्येय कसं झालं असेल, परकीय सत्तेचं पाऊल इथं रोवलं जाऊ नये अशा दुर्दम्य महत्त्वाकांक्षेनं तो पेटून कसा उठला असेल याबाबतचा विचार करता हे सारे ऐतिहासिक संदर्भ एखादं जिग-झॉ कोडं (Jig-Zaw Puzzle) सोडवल्यासारखे कादंबरी स्वरूपात जुळवता आले तर ते इष्ट ठरेल असं वाटून ह्या विषयात पडण्याचा मी निश्चय केला. चाणक्य तक्षशिलेचा होता की पाटलीपुत्राचा होता; तो कुठून कुठे, कसा व का गेला; राक्षसाची आणि त्याची कशी गाठ पडली असेल; त्याचं आणि चंद्रगुप्ताचं वय किती असेल; त्याची आणि चंद्रगुप्ताची भेट कधी आणि कशी झाली असेल; चंद्रगुप्त अलेक्झांडरला कसा भेटला असेल; तो मगधात का व कधी यावा; चंद्रगुप्त आणि कौटिल्य यांचे संबंध कसे घनिष्ठ होत गेले असतील हा सर्व इतिहासाला आणि मुद्राराक्षसाच्या वाचकांनाही अज्ञात असणारा भाग आहे.

Product Attachments

View FileAarya-Vasant Patvardhan    Size: (731.1 KB)

Additional Information

Product Name In English Aarya
Author वसंत पटवर्धन
प्रकाशक / Publisher सृजन ड्रीम्स प्रा. लि
Book Format ePub

Regular Price: Rs87

Special Price: Rs40

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

On Web


Register with your email, password and other details.

 

Go to the store and select the product you want to purchase or  click on this link and you will be redirected to the cart page.

 

Click on "Add To Cart" button and complete the purchase process. You can pay thru Credit / Debit card or internet banking.

 

After purchasing your product will be added to "My Shelf". If you have Rented the book then it will be added to "My Library" section. You can access these products by log-in to your account. Just log-in to your account by providing your user id (eMail id) and password. Go to "My Shelf". All your products will be available here. Click on any book and browser based reader will open it for reading. Please note you will need internet connection. However you can download this book on your mobile using our reader App and read it off-line.

 

All rented books and books taken from Library package will appear in "My Library" section.

 

On App


Android : Download the eSrujan app from Google Play Store. Its Free. You have to provide your log-in details first time. After log-in all books from your "My Shelf" section will appear. You can download the book and then you can read any time. Please note that internet is required only for downloading the book

App is compatible with Android version 4.2 and above

iOS : Currently our reader App is not available on iOS. However we will be releasing it very soon.

 

Book Format: There are two types of book formats. "Adaptive" and "Fixed Layout". Most of the books are available in Adaptive formats. However for few books we had no option but to keep it in Fixed-Layout.


For adaptive books, an App will allow you to  change the font size easily. The entire book text will be adjusted automatically and fit into screen size. There is no need to scroll the screen even with larger font size selection.


For Fixed-layout books, you may need to "pinch" to increase the font. This may need to scroll screen horizontally based on your screen size.

 

Note: Please note that all rented books and books from library package will disappear from shelf after validity period.

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Newsletter