Default welcome msg!

माझे सत्याचे प्रयोग

Share it now!
Information
Reviews
How To Use?

Regular Price: Rs58

Special Price: Rs30

माझे सत्याचे प्रयोग

महात्मा गांधीजी यांचे आत्मचरित्र आत्मशोध आणि जीवनाचे अनेक पैलू उलगडणारे आहे ते म्हणतात“माझे सत्याचे प्रयोग खाजगी राहिलेले नाहीत. माझ्या सत्याच्या प्रयोगात आध्यात्मिक व नैतिक धर्म आहे. माझ्या या सत्याच्या प्रयोगाची कथा जर मला तटस्थपणाने व अभिमान न बाळगता लिहिता आली तर त्यापासून इतर लोकांना थोडेबहुत सहाय्य होऊ शकेल.” अतिशय मौलिक चिंतन आणि गांधीजींचा परिचय करून देणारे असे हे पुस्तक आहे .


प्रस्तावना


चार किंवा पाच वर्षांपूर्वी सहकाऱ्यांच्या आग्रहामुळे मी आत्मकथा लिहिण्याचे मान्य केले व सुरुवातही केली. सुरुवात करून फुलस्केपचे एक पान लिहिले. पण नंतर नोव्हेंबर १९२१ मध्ये प्रिन्स ऑफ वेल्सच्या आगमनप्रसंगी मला उपवास करावा लागला आणि अशा घटना घडत गेल्या की मला लिहिण्यास वेळच मिळाला नाही. शेवटी माझा मुक्काम येरवडा तुरुंगात झाला आणि तेथे मला सिंधचे पुढारी भाई जयरामदास दौलतराम यांचा सहवास मिळाला. माझ्या शिक्षेचा सर्व काळ येरवड्यात गेला असता तर मी तेथे आत्मकथा लिहिली असती. पण आत्मकथा लिहिणे राहूनच गेले. माझे प्रकाशक स्वामी आनंद यांनी आता आत्मकथा लिखाणाची मागणी केली. मला नवजीवन वर्तमानपत्रासाठी काहीतरी लिहायचेच असते, मग त्या साप्ताहिकातच ‘क्रमश: आत्मकथा का लिहू नये’ असे मला वाटले. ही योजना स्वामी आनंद यांनीही मान्य केली व आत्मकथेचे लिखाण सुरु झाले. हा बेत मी ठरवत आहे इतक्यातच माझ्या सोमवारच्या मौनाच्या काळात निर्मळ अंत:करणाचे माझे एक मित्र म्हणाले, ‘‘आत्मकथा लिहिणे ही तर पाश्चात्य पद्धत आहे. शिवाय तुमच्या आत्मकथेच्या लिखाणाने काहींची दिशाभूल होईल. म्हणून तुम्ही सावध राहा आणि आत्मकथेसारखे काहीही लिहिणे योग्य होणार नाही.’’ त्यांच्या या बोलण्याचा माझ्यावर पुन: परिणाम झाला. पण माझ्या मनात विचार आला, मी जे सत्याचे अनेक प्रयोग केले त्यांची हकिकत मला लिहायची आहे. त्या आत्मकथेतून सत्याच्या प्रयोगाची मालिका लोकांसमोर आली तर ती फायदेशीर होईल असे मला वाटते. माझ्या सत्याच्या प्रयोगाची माहिती हिंदुस्थानला व जगाला माहीत झालीच आहे. या सत्याच्या प्रयोगामुळेच मला महात्मा ही पदवी मिळाली आहे. पण त्या पदवीची किंमत अल्प आहे आणि त्या पदवीचा मी अभिमान धरला आहे असा एक क्षणही मला आठवत नाही. माझे सत्याचे प्रयोग आध्यात्मिक असतील तर त्यात फुशारकीला जागा नाही. मी जेव्हा भूतकाळाचा विचार करतो तेव्हा माझे अल्पत्व व खुजेपणा मला स्पष्ट दिसतो. गेली तीस वर्षे ज्या ध्येयासाठी माझी धडपड चालू आहे, ते ईश्वराचा साक्षात्कार व्हावा म्हणून. माझा सर्व प्रयत्न या ईश्वरी साक्षात्कारासाठीच आहे. माझे असे मत आहे की जे एकाला शक्य आहे हे सर्वांना शक्य आहे. म्हणूनच माझे सत्याचे प्रयोग खाजगी राहिलेले नाहीत. माझ्या सत्याच्या प्रयोगात आध्यात्मिक व नैतिक धर्म आहे. माझ्या या सत्याच्या प्रयोगाची कथा जर मला तटस्थपणाने व अभिमान न बाळगता लिहिता आली तर त्यापासून इतर लोकांना थोडेबहुत सहाय्य होऊ शकेल. माझे प्रयोग कोणत्याही प्रकारे संपूर्ण व आदर्श आहेत असे माझे मुळीच म्हणणे नाही. एखादा शास्त्रज्ञ आपले प्रयोग पद्धतशीरपणे व सूक्ष्मपणे करतो आणि त्यापासून काढलेली अनुमाने अंतिम आहेत असे तो लोकांना सांगत नाही व त्या अनुमानाबाबत तो तटस्थ राहातो. तशाच तऱ्हेचे माझे हे प्रयोग आहेत. मी खूप आत्मनिरिक्षण केले आहे. आणि सर्व भावना नीट तपासल्या आहेत व त्यातून काही निष्कर्ष काढले आहेत. पण तेच निष्कर्ष अगदी खरे आहेत, असे मानण्याचा माझा मुळीच आग्रह नाही. अर्थात मी इतकेच म्हणेन की माझ्या दृष्टीकोनातून ती अनुमाने खरी आहेत आणि तूर्त तरी ती अनुमाने मला अखेरची वाटतात. मी तर पावलोपावली ज्या गोष्टी समोर येतात त्यांचे दोन वर्ग करतो. ते वर्ग म्हणजे त्याज्य गोष्टी आणि ग्राह्य गोष्टी. मी ज्या गोष्टी ग्राह्य ठरवल्या आहेत त्यानुसार मी माझे वर्तन निश्चित करतो. त्या वर्तनापासून जर माझ्या बुद्धीचे व आत्म्याचे समाधान होत असेल तर तोपर्यंत मला त्याच्या शुभ परिणामाबाबत अविचल विश्वास राखला पाहिजे. मला केवळ तत्त्वांचेच वर्णन करायचे नाही, त्यावर रचलेल्या प्रत्यक्ष कार्याचा इतिहास द्यायचा आहे. म्हणूनच मी या आत्मकथेला ‘‘माझे सत्याचे प्रयोग’’ असेच नाव दिले आहे. माझ्या मते सत्यच सर्वश्रेष्ठ आहे व एका सत्यात अगणित वस्तूंचा समावेश होतो. हे सत्य म्हणजे आपल्या कल्पनेतील सत्य नव्हे. हे सत्य स्वतंत्र, शाश्वत असते, म्हणजे प्रत्यक्ष परमेश्वरच असते. परमेश्वराच्या व्याख्या अगणित आहेत. मी सत्य स्वरूपी परमेश्वराचा पुजारी आहे. पण अंतिम सत्य मला सापडलेले नाही, ते मी शोधत आहे. या शोधरुपी यज्ञात या शरीराचाही होम करण्याची माझी तयारी आहे व त्या होमासाठी मला सामर्थ्य आहे. परंतु जोपर्यंत मला त्या सत्याचा साक्षात्कार झालेला नाही, तोपर्यंत माझ्या अंतरात्म्याला जे सत्य भासते त्याच्याच आश्रयाने मी माझे जीवन व्यतीत करीत आहे. सत्याचा हा मार्ग म्हणजे असिधाराव्रतच आहे. तरीही तो मला सोप्यात सोपा वाटतो. या बिकट मार्गावर चालताना मी चुका केल्या पण त्यातूनही मी वाचलो आहे. मला विशुद्ध सत्याचे म्हणजे ईश्वराचे अंधुक दर्शन होऊ लागले आहे. मला हा विश्वास कशाने वाटतो ते माझ्या नवजीवन पत्राचे वाचक मला समजून घेतील. तसेच माझ्या बाबतीत जे शक्य आहे ते एखाद्या बालकाच्या बाबतीतही शक्य आहे. हा माझा विश्वास दिवसेंदिवस वाढतच आहे. सत्याच्या शोधाची साधने जितकी कठीण तितकीच ती सोपीही आहेत. एखाद्या अभिमानी माणसाला सत्यशोधाची ही साधने अशक्य वाटतील तर निष्पाप बालकाला ती अगदी सोपी व संभवनीय वाटतील. सत्याच्या शोधकाला कणभर, मातीच्या कणापेक्षाही तुच्छ बनावे लागते. सर्व जग त्या मातीच्या कणाला चिरडू शकते. परंतु सत्याचा पुजारी त्या मातीच्या कणाला चिरडून टाकणार नाही. त्या रज:कणापेक्षा तो अल्प होईपर्यंत त्याला निरपेक्ष सत्याचे दर्शन होणार नाही. तीच सत्याचे दर्शन होणार नाही. तीच गोष्ट वसिष्ठ व विश्वामित्र यांच्या कथेत स्पष्ट केलेली आहे. ख्रिस्ती आणि इस्लाम धर्मही हीच गोष्ट शाबीत करतात. मी जी प्रकरणे लिहिणार आहे. त्यात जर वाचकाला अभिमानाचा भास झाला तर त्याने खुशाल समजावे की माझ्या सत्याच्या शोधात काहीतरी न्यून आहे आणि मला दिसलेले सत्य मृगजळासारखे आहे असे समजावे. माझ्यासारख्या अनेकांचा क्षय झाला तरी फिकीर नाही परंतु सत्याचाच विजय झाला पाहिजेे. माझे लेखन प्रमाणभुत आहे. असे कोणीही मानू नये, अशी माझी इच्छा आहे. माझ्या सत्याच्या प्रयोगाचे मार्गदर्शन घेऊन प्रत्येकाने आपल्या बुद्धीप्रमाणे सत्याचे प्रयोग करावे एवढीच माझी इच्छा आहे. माझ्या या आत्मकथनात सांगण्याजोगी अशी एकही गोष्ट मी लपविली नाही. मला फक्त माझे सत्याचे शास्त्रीय प्रयोग वर्णन करावयाचे आहेत. मी माझ्या स्वत:बद्दल नि:शंकपणे म्हणेन की : मोसम कौन कुटिलखल कामी? जिन तनु दियो ताहि बिसरायो ऐसो निमकहरामी॥ ज्या सत्याला मी परमेश्वर मानतो त्या परमेश्वररुप सत्यापासून मी अजूनही दूर आहे ही गोष्ट क्षणोक्षणी मला टोचत असते. माझे विकार मी पाहू शकतो परंतु अजूनही त्या विकारांना मी बाहेर काढू शकत नाही.


- मोहनदास करमचंद गांधी

Product Attachments

View FileMajhe-Styache-Prayog-MahatmaGandhi    Size: (339.57 KB)

Additional Information

Product Name In English Maze Satyache Prayog
Author महात्मा गांधी
प्रकाशक / Publisher वरदा (इ-बुक - सृजन ड्रीम्स प्रा. लि.)
Book Format Adaptive

Regular Price: Rs58

Special Price: Rs30

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

On Web


Register with your email, password and other details.

 

Go to the store and select the product you want to purchase or  click on this link and you will be redirected to the cart page.

 

Click on "Add To Cart" button and complete the purchase process. You can pay thru Credit / Debit card or internet banking.

 

After purchasing your product will be added to "My Shelf". If you have Rented the book then it will be added to "My Library" section. You can access these products by log-in to your account. Just log-in to your account by providing your user id (eMail id) and password. Go to "My Shelf". All your products will be available here. Click on any book and browser based reader will open it for reading. Please note you will need internet connection. However you can download this book on your mobile using our reader App and read it off-line.

 

All rented books and books taken from Library package will appear in "My Library" section.

 

On App


Android : Download the eSrujan app from Google Play Store. Its Free. You have to provide your log-in details first time. After log-in all books from your "My Shelf" section will appear. You can download the book and then you can read any time. Please note that internet is required only for downloading the book

App is compatible with Android version 4.2 and above

iOS : Currently our reader App is not available on iOS. However we will be releasing it very soon.

 

Book Format: There are two types of book formats. "Adaptive" and "Fixed Layout". Most of the books are available in Adaptive formats. However for few books we had no option but to keep it in Fixed-Layout.


For adaptive books, an App will allow you to  change the font size easily. The entire book text will be adjusted automatically and fit into screen size. There is no need to scroll the screen even with larger font size selection.


For Fixed-layout books, you may need to "pinch" to increase the font. This may need to scroll screen horizontally based on your screen size.

 

Note: Please note that all rented books and books from library package will disappear from shelf after validity period.

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Newsletter