Default welcome msg!

प्रिय आत्मन ओशो स्मृती गंध

Share it now!
Information
Reviews
How To Use?

Regular Price: Rs90

Special Price: Rs40

प्रिय आत्मन ओशो स्मृती गंध

ओशोंच्या सहवासाच्या पहिल्या दिवसापासून अलौकिक आठवणींचा संग्रह माझ्या भावविश्वांत जमा होऊ लागला. प्रत्येक आठवणीगणिक माझा जीव हरखून जायचा. स्वाभाविकपणेच माझ्याकडून त्या माझ्या प्रियजनांना सांगितल्या जायच्या. या आठवणींना ओशोंचा परिसस्पर्श झालेला असल्याने त्यांना आपोआपच खोली व उंची प्राप्त व्हायची, त्यामुळे ऐकणाऱ्यांना त्या आवडायच्या. त्यातील बऱ्याच जणांनी ‘ या आठवणी लिहून काढाव्यात ’ असे खूप आग्रहपूर्वक सुचविले. त्यांच्या या प्रोत्साहनामुळेच हे पुस्तक लिहून पुरे होत आहे. त्या सर्व मित्रांना या पुस्तकाचे श्रेय जाते.........


प्रस्तावनान पुरणारे शब्द... न संपणारी वाट...‘ (ओशो स्मृतिगंध) प्रिय आत्मन् ’ हे पुस्तक मी वाचले. त्यातला काही भाग स्वतः लेखक स्वामी सत्य निरंजन यांच्या तोंडून त्यांच्या घरी प्रत्यक्ष ऐकला. त्या वेळी माझ्याबरोबर माझी पत्नी करूणाही होती. लेखक - सत्य निरंजन यांना आम्ही ‘ भावसा ’ या नावाने नेहेमी संबोधतो. त्यांचा सर्व परिवार - बागमार परिवार आणि आमचा देव परिवार म्हटलं तर एक कुटुंबच आहे - दोन नाहीत. भावसांचा आणि माझा संबंध पुण्याला कोरेगावपार्कच्या रजनीश आश्रमाच्या परिसरात सन १९८२च्या सुमारास झाला तो आजपर्यंत अधिकाधिक घट्ट होत गेलेला आहे.

आमच्या दोघांच्या मैत्रीमधला एक समान दुवा म्हणजे ओशोंबद्दलचे प्रेम आणि ध्यानक्रियेवरची श्रद्धा.

भावसांचा व्यवसाय - इन्कमटॅक्स कन्सलटन्सी. माझ्याही छोट्यामोठ्या आर्थिक प्राप्तीला त्यांनी योग्य ते वळण आणि शिस्त लावली. अर्थव्यवस्थेसंबंधी काही प्रश्न उद्भवला की मी केव्हाही त्यांना दूरध्वनी करतो. त्यांनीही तत्परतेने मला नेहमीच योग्य तो सल्ला दिला आहे. जीवनात पैसा ‘ अर्थ ’ एक उपयोगी वस्तू आहे. परंतु ‘ परमार्थ ’ ही अंतिम कल्याणकारी वस्तू आहे. तेव्हा अर्थासाठी भावसा आणि परमार्थासाठी ओशो !

भावसांच्या ‘ ओशो स्मृतिगंधा ’ला प्रस्तावना मी लिहावी असे मला त्यांनी सुचवले, तेव्हा मला आनंदच झाला; पुन्हा समग्र पुस्तक खोलवर वाचण्याचा तो आनंद होता.

हे पुस्तक मी दोनदा वाचले. पहिल्यांदा वाचले ते एक वाचक- रसिक- ओशोप्रेमी या नात्याने. आणि दुसऱ्यांदा वाचले ते शब्दशैलीमधली चित्रमयता अभ्यासण्यासाठी ! हे पुस्तक वाचताना आपण ओशोंची एखादी व्हीडीओ फिल्म तर पाहात नाही ना ? असा मला क्षणोक्षणी आभास होत होता.

सन १९६४ मधल्या ओशोंशी झालेल्या भावसांच्या दृष्टभेटीपासून पुढची २०-२५ वर्षे ओशोंसमोर बसून त्यांनी ऐकलेली हजारो प्रवचने या सर्वांचा सविस्तर आलेख या पुस्तकात आहे.

‘ ओशो रजनीश ’ नावाचे एक सुनामी वादळ भारतात घोंघावून गेले. ११ डिसेंबर १९३१ ते १९ जानेवारी १९९० इतका दीर्घकाळ या वादळाचा झपाटा होता. कुठलेही वादळ येते ते वस्तूंचे नुकसान करून जाते, मानवी जीवनही हाहाकार करून जाते. पण या वादळाची गतीच न्यारी ! या वादळाने समाजातल्या दंभावर हल्ला चढविला आणि सत्याला अभय दिले.

या पुस्तकात ओशोंच्या निवडक प्रवचनांचा सारांश वाचकला आढळेल. अनेक ठिकाणी ओशो स्वतःच आपल्यासमोर आहेत आणि आपल्यालाच उद्देशून जणू ‘ ध्यान करा ’ असं निग्रहाचं प्रतिपादन करीत आहेत असं वाटेल.

भावसांची स्मरणशक्ती फार तीव्र आहे. मी आणि अनेकांनी त्याचा अनुभव घेतलेला आहे. अनेक वेळा महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राबाहेरही ध्यानशिबिरांचं आयोजन होत असतं. तेव्हा मी त्यांच्याबरोबर गेली १०-१५ वर्षे अधूनमधून जात असतो. ओशोसंबंधी एखादा घडलेला प्रसंग समजा ते आज सांगत आहेत, पुढच्या कोणत्याही शिबिरात तोच प्रसंग पुन्हा सांगताना एका शब्दाचाही फरक त्यांच्याकडून होणार नाही. याचं कारण मला असं वाटतं, की ओशोंशी त्यांची झालेली प्रत्येक भेट आणि ओशोंच्या हजारो प्रवचनांमधला एकेक शब्द यामध्ये भावसांनी स्वतःला विरघळवलं आहे...

ते ओशोंचे शब्द केवळ श्रवण करीत नाहीत तर त्या शब्दांमागच्या ओशो-ऊर्जेने ते सहकंपित होतात. हेच तर अद्वैत नाही का ?

पुण्यामध्ये ओशो राहायला आले. आश्रमाची स्थापना झाली तेव्हापासून ओशोंवर प्रतिकूल टीका सुरू झाली. ‘ रजनीश स्वतःला भगवान म्हणवून घेतात ’; ‘ ते आपल्या प्रवचनात स्वैराचाराला उत्तेजन देतात ’; ‘ त्यांचे शिष्य वागण्यात जरासुद्धा ताळतंत्र पाळत नाहीत वगैरे ’... या सर्वांना ओशो सडेतोड उत्तरे देत असत. त्या वेळी भावसांनी सुद्धा वर्तमानपत्रातून ओशोंच्या समर्थनार्थ लेख लिहिले आहेत. टीकाकार जर कधी प्रत्यक्ष भेटले तर त्यांच्याशी वादविवाद करण्यातही भावसांनी कसर ठेवली नाही.

या पुस्तकातले अनेक प्रसंग वाचताना मला गहिवर आलेला आहे. ‘ संभोगसे समाधी की ओर ’ हे पुस्तक हजारो लोकांनी वाचलं - काहींनी उघडपणे वाचलं, काहींनी लपून-छपून वाचलं ! त्या पुस्तकावर जसा गदारोळ उठला, तसंच त्या पुस्तकाबद्दल फार चांगली मतंही बोलली गेली. ओशोंनी कशाचीही पर्वा न करता जे भावलं, अनुभवलं तेच समाजापुढं ठेवलं. त्यातील सूत्र एकच, “ ध्यान करा ! ध्यान करा ! ! सर्व प्रकारचे असमाधान नाहीसे करू शकणारा तोच एक राजमार्ग आहे. ” ओशोंनी सर्वांना जवळ केले. हिंदू, मुस्लीम, जैन, बौद्ध, इसाई... इतकंच काय अमेरिकेमधल्या हिप्पी पंथियांनाही त्यांनी दूर लोटले नाही. उलट त्यांना ध्यानाची गोडी लावली आणि मनाच्या तळाशी असलेल्या शांतीच्या शोधासाठी प्रवृत्त केले. एखाद्या डॉक्टरभोवती रोग्यांचाच गराडा पडलेला असतो. आपल्याला औषध हवे असेल तर आपण त्या रोगी गर्दीकडे दुर्लक्ष करून डॉक्टरलाच भेटले पाहिजे ! ओशोंचे वास्तविक मूल्य त्यांच्याभोवतीच्या अर्ध्याकच्च्या साधकांकडे बघून केले तर तो एक मोठा प्रमाद असेल.

ओशोंच्या आश्रमात हजारो साधक येत होते. त्यांच्या अपूर्णत्वाकडे पाहून ओशोंची करूणा उलट वाढली. त्यांनी अशा मंडळींना हाकलून तर दिले नाहीच; उलट आईच्या मायेने त्यांना जवळ केले आणि त्यांना ध्यानाचा लळा लावला.

‘ ओशो ’ म्हणजे करूणासागरच. त्यांच्या करूणापूर्ण दृष्टीचे अनेक प्रसंग या पुस्तकात सविस्तरपणे शब्दबद्ध केले आहेत. ओशोंवर एकदा एका व्यक्तीने सुरा फेकून मारला होता. त्या व्यक्तीवरसुद्धा राग न धरता ओशोंनी त्याला प्रेमच केले.

ओशोंच्या वडिलांना ओशोंनी संन्यासदीक्षा दिली तो प्रसंग, ओशोंनी शेवटी देह ठेवला तो प्रसंग असे सर्वच प्रसंग जणू आपल्यासमोरच घडत आहेत, अशाप्रकारे बारीकसारीक तपशिलासकट भावसांनी लिहिले आहेत. ते सर्व वाचताना मी सतत डोळे पुसत होतो.

सन १९८०मधे अमेरिकेतल्या ओशो आश्रमाची स्थापना झाली होती. तिथली ६४००० एकर जमीन खरेदी करून ‘ रजनीशपुरम् ’ची केलेली स्थापना. तिथे २५००० साधक एकावेळी बसू शकतील एवढा ध्यानकक्ष आहे. भावसांनी गुरूपौर्णिमेच्या उत्सवानिमित्ताने केलेली सपत्नीक अमेरिकावारी. तिथले पाच वर्षांचे ओशोंचे मौन; मौन असो की प्रवचन असो ओशोंच्या आयुष्यातला प्रत्येक क्षण हा ओशोंनी त्यांचे अनुभव वाटण्यासाठीच केला.

पुण्याच्या आश्रमात अनेकजण उत्सुकतेपोटी येत असत. त्यात साहित्यिक, पत्रकार, उद्योगपती, अभिनेते असे अनेक क्षेत्रातले दिग्गज होते.

पु. ल. देशपांडे, शिवाजीराव भोसले, ‘ दै. केसरी ’, ‘ दै. सकाळ ’ अशा वर्तमानपत्रांचे संपादक इ. अनेक मंडळी आश्रमात येऊन तिथली दिनचर्या पाहून चकित होत असत. भावसांचा अशा अनेक पाहुण्यांशी दृढ परिचय होता. या पुस्तकात या मंडळीच्या आश्रमभेटीचे वर्णन भावसांनी फारच हृदयंगम असे केले आहे.

ओशोंची धारणा अशी होती, की भारताने भौतिकाकडे पाठ फिरवली म्हणूनच भारत गुलामगिरी भोगू लागला. ‘ कर्मकांड म्हणजे धर्म ’ असा पंडित पुरोहितांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी प्रचार केला. ‘ धन दान करा; म्हणजे तुम्हाला पुण्य लाभेल ’ असे सांगताना धन स्वतः आधी मिळवले पाहिजे हे ते सोयीस्करपणे विसरले. आणि मग धन जोडण्यात पाप ते कसले ? या प्रश्नांवर पंडित, पुरोहित, काय बोलणार ?

ओशोंनी या सर्व अनिष्ट प्रचाराचा आणि प्रवृत्तीचा सणसणीत शब्दात समाचार घेतला. त्याचे यथायोग्य शब्दांकन करायला भावसा विसरले नाहीत.

‘ ओशो ’ या करूणासागर लोकोत्तर व्यक्तीचे जीवनचरित्र भावसांनी या पुस्तकात प्रकट केले आहे. ओशोंच्या बहुआयामी रूपातले अनेक रंग, त्यांच्या बारकाव्यासकट भावसांनी चितारले आहेत.

या पुस्तकाचे वाचक, अनेक चरित्र-ग्रंथाप्रमाणे हे पुस्तक वाचून जर केवळ ‘ छान आहे ’; ‘ अरे वा ’, ओशो असे होते; हे आम्हाला माहीतच नव्हते ’ असं म्हणून स्वस्थ बसतील तर ओशो म्हणजे नेमकं काय आहे हे त्यांना कधीही कळणार नाही. कारण ओशोंची ओळख तेव्हाच होते, जेव्हा आपल्याला आपली स्वतःच्या ‘ स्व ’ची ओळख होते. जीवनात सर्व वस्तूंच्या उपभोगाच्या पलीकडे गेल्यानंतर जी ‘ अवस्तू ’ अनुभवाला येते, त्याचेच नाव ‘ ओशो ’ ! त्या अवस्तूकडे जाण्याचा मार्ग म्हणजेच ध्यानमार्ग !

या पुस्तकाच्या लेखकांना - आमच्या भावसांना तुम्ही केव्हाही भेटा (आणि भेटाच) - त्यांच्याजवळ ओशोंची अनेक अनेक संस्मरणे आहेत. आणि ती सगळी तुम्हाला सांगताना ते इतके उत्साही होतात की काही विचारू नका आणि एखादं संस्मरण सांगताना त्या प्रसंगाचे स्थळ, काळ ओशोंची देहबोली त्या सर्वांचा भावसा - स्वतःवर झालेला परिणाम ते अतिशय स्वच्छपणे आणि सर्व पैलू उलगडत उलगडत तुम्हाला सांगतात... नव्हे जणू एक चित्रफीतच ते तुमच्यासमोर उलगडतात.

हे पुस्तक लिहून त्यांनी ओशोंचे विचार इतरांना वाटण्याचे एक फार चांगले काम - शुभ काम - केले आहे. ओशोंच्या संपर्कात आलेल्या इतर साधकांना - संन्याशांना हे पुस्तक वाचताना स्वतःचे अनुभव आठवतील आणि नवीन वाचकांना ओशोंची म्हणजे एका असीम व्यक्तिमत्त्वाची थोडीशी ओळख होईल असे मला वाटते.
ओशोंसंबंधी लिहितांना ‘ शब्द ’ असतात ते अपुरे पडणारे आणि सत्याला भेटण्यासाठी जी वाट असते ध्यानाची ती तर कधीही न संपणारी !

ओशोंच्या विराट व्यक्तिमत्त्वाला आणि भावसांच्या साधक वृत्तीला प्रणाम करून मी थांबतो !

- यशवंत देव
(स्वामी आनंद यशवंत)

Product Attachments

View FilePriy-Atman-Osho-Smrutigandh    Size: (727.03 KB)

Additional Information

Product Name In English Priy Aatman Osho Smruti gandh
Author सत्य निरंजन (पी. सी. बागमार)
प्रकाशक / Publisher सृजन ड्रीम्स प्रा. लि
Book Format Adaptive

Regular Price: Rs90

Special Price: Rs40

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

On Web


Register with your email, password and other details.

 

Go to the store and select the product you want to purchase or  click on this link and you will be redirected to the cart page.

 

Click on "Add To Cart" button and complete the purchase process. You can pay thru Credit / Debit card or internet banking.

 

After purchasing your product will be added to "My Shelf". If you have Rented the book then it will be added to "My Library" section. You can access these products by log-in to your account. Just log-in to your account by providing your user id (eMail id) and password. Go to "My Shelf". All your products will be available here. Click on any book and browser based reader will open it for reading. Please note you will need internet connection. However you can download this book on your mobile using our reader App and read it off-line.

 

All rented books and books taken from Library package will appear in "My Library" section.

 

On App


Android : Download the eSrujan app from Google Play Store. Its Free. You have to provide your log-in details first time. After log-in all books from your "My Shelf" section will appear. You can download the book and then you can read any time. Please note that internet is required only for downloading the book

App is compatible with Android version 4.2 and above

iOS : Currently our reader App is not available on iOS. However we will be releasing it very soon.

 

Book Format: There are two types of book formats. "Adaptive" and "Fixed Layout". Most of the books are available in Adaptive formats. However for few books we had no option but to keep it in Fixed-Layout.


For adaptive books, an App will allow you to  change the font size easily. The entire book text will be adjusted automatically and fit into screen size. There is no need to scroll the screen even with larger font size selection.


For Fixed-layout books, you may need to "pinch" to increase the font. This may need to scroll screen horizontally based on your screen size.

 

Note: Please note that all rented books and books from library package will disappear from shelf after validity period.

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Newsletter