Default welcome msg!

चटक मटक

Share it now!
Information
Reviews
How To Use?

Regular Price: Rs58

Special Price: Rs30

चटक मटक

सुफला गायतोंडे यांनी स्वानुभवातून साकारलेले गोमंतकीय पाककृतीचे पुस्तक

प्रस्तावना


सुफला गायतोंडे हें नांव जरी साहित्याच्या तशेंच शिवण-सुताच्या मळाचेर रसिकांच्या वळखीचें आसलें तरीकूय गोंयभर तिणें आपणाल्या सुगरणपणा खातीर पाककलेच्या मळारूय एक नामनेची पाकपटू स्वताची खासा वळख निर्माण केल्या. गोंयच्या पाककृतींचीं तशेंच कवितेचीं पुस्तकां उजवाडावन आपली ‘ सर्जनाची ’ तान भागयले उपरांत आतां तिणें उत्सूक आनी उमेदी पाक-कला मोगी-मोगिणीं खातीर एक नव्याताल्ल परखन्नावळची आंखणी केल्या. पूण तातूंतय जर तिणें आदीं चिरिल्लींच शिरी परतून चिरली जाल्यार ती सुफलाबाय कशी आसतली? हे खेपो लेखिकेन आपल्या बरपाक आपुलकायेची ओलसाण दिवचे पासत, पाककृतींच्या निवेदनाक संभाशणात्मक सुराची जोड दिल्या. अशे तरेन, आपल्या हितगजू-रुपी बरपांत तिणें आपलें पाक-कुशळटाय अचळय गुठलायलां आनी वाचप्यांच्या मनामेजार अगत्यान सजयलां. तरातरांच्यो पाककृती वेगवेगळ्या दाल्यांनी मांडिल्ल्यान एक सुविधाजनक पाकावळ वाचप्यांक उपलब्ध जाल्या. देखून, जे आवयक वा भयणीक वा घरकान्नीक आपापल्या विशेश खवैय्यां खातीर खेरीत ‘ खाना-खजाना ’ फैदाशीन दिसता, तांकां पयस खंयूय अलिबाबाचे गुहेंत वचपाची गरज ना. जाय-जाय ती रूच, जाय-जाय तो ‘ जायका ’ सुफलाबायच्या सुगरणी पावलखुणांनी मेळटा. ते भायर, मुजरत तो-तो पदार्थ करून पळोवचे खातीर फावोशें उत्तेजन तशेंच मनस्पूर्वक केल्लो आग्रो उमेदी वाचप्या जावं नवख्या रांदप्याक लाबता. एकूच चत्राय, अपेक्षीत रांदपी बायलांक न्हय जाल्यार दादलेय आसचे. खाणाच्या जिनसांची रूच, विविधताय तशेंच सोबीतकाय हांचे इतलीच, घडये चिमटीभर अदीकच चिंता लेखिकेक रांदतल्यांच्या घरच्यांच्या भलायकेची आनी तांकां मेळपी अन्नाच्या पुश्टीकतायेची दिसता. शिवाय, अनावश्यक खर्चाक कशे तरेन कातर लावची आनी तरीकय खाणांचो दर्जो कसो राखचो हाचीय विस्कटावणी करप तिका म्हत्वाचें दिसलां, हें आयच्या भोगवादी जिणेंत भोव तुस्तीलायक! सुफलागबायच्या हेर सगळ्या वावरावरी-जावं तो बरपाक्षरी, जावं कलाकुसरीचो, वा आयोजनाचो-तिगेल्या ह्याय वावराची पोटभर तोखणाय जातली, हातूंत दुबाव ना. हांगा ‘ पोटभर ’ हाचेर श्लेष आसा, हें मुजरत समजुचें. एक पोटभर तुस्त उत्साही रांदप्या कडल्यान, एक तांची रुचीक परखन्नां चाखून बोटां चाट्टल्या खवय्यां कडल्यान. अशी दोट्टी तुस्त हेंच अशे तरेच्या बरपाचें येस आनी सार्थक. सुफला गायतोंडें भितर लिपिल्ले सफल सुगरणीक तें जरूर मेळचें.


- डॉ. किरण बुडकुले

Product Attachments

View Fileचटक मटक    Size: (623.29 KB)

Additional Information

Product Name In English Chatak Matak
Author सुफला गायतोंडे
प्रकाशक / Publisher सृजन ड्रीम्स प्रा. लि
Book Format Adaptive

Regular Price: Rs58

Special Price: Rs30

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

On Web


Register with your email, password and other details.

 

Go to the store and select the product you want to purchase or  click on this link and you will be redirected to the cart page.

 

Click on "Add To Cart" button and complete the purchase process. You can pay thru Credit / Debit card or internet banking.

 

After purchasing your product will be added to "My Shelf". If you have Rented the book then it will be added to "My Library" section. You can access these products by log-in to your account. Just log-in to your account by providing your user id (eMail id) and password. Go to "My Shelf". All your products will be available here. Click on any book and browser based reader will open it for reading. Please note you will need internet connection. However you can download this book on your mobile using our reader App and read it off-line.

 

All rented books and books taken from Library package will appear in "My Library" section.

 

On App


Android : Download the eSrujan app from Google Play Store. Its Free. You have to provide your log-in details first time. After log-in all books from your "My Shelf" section will appear. You can download the book and then you can read any time. Please note that internet is required only for downloading the book

App is compatible with Android version 4.2 and above

iOS : Currently our reader App is not available on iOS. However we will be releasing it very soon.

 

Book Format: There are two types of book formats. "Adaptive" and "Fixed Layout". Most of the books are available in Adaptive formats. However for few books we had no option but to keep it in Fixed-Layout.


For adaptive books, an App will allow you to  change the font size easily. The entire book text will be adjusted automatically and fit into screen size. There is no need to scroll the screen even with larger font size selection.


For Fixed-layout books, you may need to "pinch" to increase the font. This may need to scroll screen horizontally based on your screen size.

 

Note: Please note that all rented books and books from library package will disappear from shelf after validity period.

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Newsletter