Default welcome msg!

गूढ – Deepa Sukhthankar Gaytonde

आज पुन्हा एकदा गुरुवार थरार........१

गूढ – दीपा सुखठणकर गायतोंडे

प्रसिद्ध इतिहास संशोधक डॉक्टर अग्निहोत्रीरामपुरला जायला खूप उत्सुक होते. तिथे खोदकाम करत असताना काहीलोकांना प्राचीन वस्तूसापडलेल्या. एका संपूर्ण शहराचा शोध लागू शकतो असा सरांचा अदमास होता. त्...

Read More >

हस्तक-Gaurav Naygaokar

आज गुरुवार - थरार क्रमांक २

हस्तक-गौरव नायगावकर

सावध व्हा..ह्या ईशाऱ्याकडे दुर्लक्ष करु नका..माझं ऐका....

. . दुष्ट, शैतानी 'पापिऱ्या' ने त्याचे 'हस्तक' मोकाट सोडले आहेत.. पहा.. ऐका.. त्यांचा आवाज येतोय.. ....खस्सस्स, खर्रर्ररर.. .. म्हणजे ते जवळच असतील..वाचवा स्वतः ला.. ...

Read More >

पद्मालय-Asawari Deshpande

आज पद्मालयचा शेवटचा भाग...१२ चित्तथरारक रात्री पद्मालयने आपल्याला दिल्या...ह्या कथेचे पुस्तक (आणखी काही थरारक भागांसहित लवकरच येत आहे.

पद्मालय – आसावरी देशपांडे

भाग बारावा

मनवा

तो दिवस पद्मलायमधला बारावा दिवस...

हॉल मधल्या आरामखुर्चीत तासनतास तंद्...

Read More >

पद्मालय–Asawari Deshpande

पद्मालयचा हा शेवटापूर्वीचा भाग...गेले ११ आठवढे ह्या कथेने खिळवून ठेवले आहे...शाब्बास आसावरी.

पद्मालय–आसावरी देशपांडे

भाग ११

तीन पैकी एका कमळा वर मला शारदाचा चेहरा दिसत होता. ती माझ्याकडे अतीव संतापाने पाहात होती.काही केल्या तिचे डोळे माझा पिच्छा सोडत नव्...

Read More >

पद्मालय-Asawari Deshapande

चित्तथरारक कथेचा दहावा भाग....

पद्मालय – आसावरी देशपांडे

भाग १०

मनवा

शारदा अंगणात हौदाजवळ उभी होती,तिचा चेहेरा घामाने डबडबला होता, नजर शून्यात होती,पण तिच्या चेहऱ्यावरून जाणवत होते की तिने काहीतरी भयाण पाहिले असावे, मी हौदात वाकून पाहिले काहीच वावगं ...

Read More >

पद्मालय-Aasawari Deshpande

जबरदस्त भाग...आसावरी शाब्बास!

पद्मालय – आसावरी देशपांडे

भाग ९

मनवा

थांबव, माझ्या धमन्यातून निर्लज्जपणे वाहणारे रक्ताचे पाट, नाहीतर उकळू दे रक्त इतके की गोठलेल्या रक्ताला देखील नमावेच लागेल, माझ्या मेंदूच्या उडालेल्या चिळकांड्यानं सांग एकदाच घेऊन जा...

Read More >

पद्मालय-Aasawari Deshpande

उत्कंठता वाढते आहे...थरार वाढतो आहे.

पद्मालय – आसवारी देशपांडे

भाग ८

मिहीरची गाडी नजरेपासून दूर जाऊन फ़क्त तास झाला होता पण मला अगदी यूगासारखा भासत होता, मिहीरची आणि माझी पहिली वहिली भेट, आमचं एकमेकांमधे गुंतणं, मिहीरला माझ्यासाठी त्याच्या घरच्यांशी कराव...

Read More >

पद्मालय-Asawari Deshpande

चित्तथरारक हाच एक शब्द...रंग भरत चालला आहे.

पद्मालय – आसावरी देशपांडे

भाग ७

मनवा

आता पुन्हा एक नवीन स्वप्न...का मी या वाईट स्वप्नांच्या गर्तेत लोटली जातेय सारखी? स्वप्नात दिसलेले कॅलेंडर, फ़क्त ५ मे ला अधोरेखित करणारा मोठा गोल, त्याच कॅलेंडरवर सर्वात टोक...

Read More >

पद्मालय-Asawari Deshpande

पद्मालायचा थरार पुन्हा एकदा....श्वास रोखून ठेवणारा

पद्मालय-आसावरी देशपांडे

ह्या वास्तूतच अमंगलतेचे बीज दडले असेल का? बंगल्यापासून तळ्यापर्यंतचा परिसरच पछाडलेला आहे की काय? अगदी पहाटेच मिहीरने घरी जाण्याचा विषय काढला तेव्हा माझी घालमेल का झाली? वास्तविक ...

Read More >

Padmalay-Asawari Deshpande

अफाट थरारक पद्मालय....

पदमालय – आसावरी देशपांडे

भाग – ५

मिहीरच्या हाकेने मनवा भानावर आली. त्याला दिलेला शब्द आपण पाळला नाही याचे मनोमन वाईट देखील वाटले, त्या आवाजाच्या दिशेने तिला भूरळ पडली आणि एव्हाना दहा पायऱ्या चढून ती अकराव्या पायरी वर ऊभी होती. ती वेग...

Read More >

Items 1 to 10 of 42 total

Page:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5