Default welcome msg!

दु:ख–Sulakshana Aher

लघुतम कथेत काव्य आणि कथा ह्यांच्यातील अंतर अत्यंत सूक्ष्म असते....

दु:ख – सुलक्षणा आहेर

खुप दुःख सोसावं लागतंय उपाशी मला निजावं लागतंय काय सांगू आई तुला मला कसंकसं जगावं लागतय...